I 2015 fik vi en landzone tilladelse igennem til at etablere seks små permakultur-gårde i en klynge “Skovvirke – permakulturlandbrug ved Svanholm”. Tilladelsen er givet på særlige permakultur-vilkår. Det er os bekendt første gang siden 1930, at et stort landbrug deles op i flere små landbrug med nye små gårde og driftbygninger. Det er blot gået mod større og større brug med mindre diversitet. Læs tilladelsen her.
Skovvirke består af en klynge på seks landbrug med 1½ ha til hver og 2 ha fællesjord. Vi plantede de første læhegnstræer i december 2015. I dag er mange 1000 træer plantet og flere af dem over 10 meter høje.
Nogle af os har bygget og andre af os er i gang med at bygge off-grid halmhuse, mens vores skovhaver og skovlandbrug vokser op omkring husene. Projektet modvirker klimaforandringerne, fordi vi lagrer mere kulstof i træer og jord end vi udleder som CO2. Vi lever i stigende grad af stedets ressourcer med selvforsyning og salg fra permakultur-landbrug og andre lokale virksomheder. Det er en attraktiv livsstil tæt på naturen, hjemmearbejdspladser, et stærkt fællesskab, hvor hver familie samtidig skaber sit helt eget permakulturlandbrug fra bunden.

Vi er 12 voksne og 12 børn i Skovvirke.