Permakultur er en helhedstankegang, der giver de teknikker og redskaber, som skal til for at genopbygge naturressourcerne og bremse de klimaforandringer, som allerede er godt på vej til at nedbryde vores naturgrundlag og kaste verden ud i en uoverskuelig og katastrofal situation. Permakultur giver det nødvendige modspil. Med permakultur kan vi i løbet af en forholdsvis kort årrække opnå en CO2 neutral livsstil og endda nå frem til en livsstil der direkte modvirker klimaforandringerne ved at lagre kulstof.

Begrebet Permakultur stammer fra 1978, hvor australierne Bill Mollison og David Holmgren udgav bogen ”Permaculture One” . Permakultur tager udgangspunkt i, at det ikke er nok at bevare ressourcegrundlaget som det er – nedbrydningen af naturgrundlaget er nu så fremskredent i forhold til jorderosion, mangel på rent vand, luftforurening, tab af biodiversitet og klimaforandringer, at det vi står overfor er en opgave omkring genopbygning.

Et helt centralt element i permakultur er det at etablere nye frodige plantesystemer, fordi disse kan opbygge muldjorden, øge biodiversiteten, rense jorden, luften og vandet, opbygge mere energi i form af biomasse, end der bruges, og modvirke klimaforandringerne ved at lagre mere kulstof, end der udledes i form af CO2. Økologisk landbrug tager udgangspunkt i traditionelle landbrugsmetoder, hvilket bl.a. vil sige at man pløjer jorden og dyrker enårige afgrøder. Der stilles krav til det økologiske landbrug, om at det skal fungere uden gift og sprøjtemidler, at dyrevelfærden skal øges mm. Permakulturlandbrug og -havebrug tager et helt andet udgangspunkt. Naturens egne økosystemer er nemlig altid bæredygtige, og dem bruger vi som model.

Men i permakultur manipulerer vi med modellen, så permakultursystemerne bliver mere produktive i forhold til menneskets behov. Dette opnås gennem bevidst design, f.eks. design af fødevareproducerende skove, også kaldet skovlandbrug og skovhaver.
Således bruger permakultur naturen og dens kredsløb mere bredt som model for at designe landbrugssystemer, bosætninger, bygninger, land-by netværker, pengesystemer osv. der imødekommer menneskets og jordens behov.

 

Principper:

Permakultur-principperne er selve fundamentet for permakultur.
Permakultur-principperne er nogle generelle principper, der kan bruges på permakultur projekter overalt i verden. De handler overordnet set om at bruge naturen som model, om at arbejde med naturen i stedet for at arbejde imod naturen. Ovenfor ses permakultur-principperne indtegnet i et træ med ikono - tegningen er fra den udbyggede version af PERMAKULTUR-bogen.

 

Etik:

Permakultur har en bevidst 3-delt etik, som giver retning for vores permakulturprojekter.

Omsorg for Jorden
Omsorg for mennesker
Lige fordeling

Vi skal huske alle 3 aspekter af etikken. Laver vi for eksempel et flot dyrkningsprojekt, der opbygger naturressourcer og dermed drager omsorg for Jorden, er det vigtigt, at de mennesker som arbejder i projektet ikke bliver overbebyrdet og nedbrudt. Vi skal tilsigte at lave strukturer, der gør at menneskene i permakulturprojekterne trives.

Lige fordeling vil i vores rige del af verden i praksis sige, at vi skal reducere vores forbrug af varer, rejser mv., mens det for mennesker i U-lande kan betyde, at deres forbrug skal øges. Vi, i de rige lande, skal dele ud af vores overskud af viden og materielle ressourcer.

Som det fremgår af etikken har permakultur ikke nogen metafysisk overbygning, men kan bruges af mennesker i alle trosretninger og af ateister.

Ovenstående er et uddrag af Bogen om Permakultur, som går mere i dybden med principperne, etikken og det økologiske fodaftryk og alt knyttes til forskellige permakultursystemer i praksis.

 

Se filmen, hvor Mira præsenterer permakultur her: