Velkommen til PERMAKULTURGAARDEN.DK
Gården ligger i en klynge af 6 brug, på Svanholm. Lige nu er vi 5 familier i gang og søger flere endnu 1.

  • Permakultur skovlandbrug og skovhaver.
  • Bogen om Permakultur og Tidsskrift om Permakultur.
  • Kurser, rundvisninger, workshops og foredrag.

NYT SPECIALKURSUS  – FÅ LEDIGE PLADSER 13. JUNI

Med udgangspunkt i Permakulturgaardens design og praksis lærer du om permakultur skovlandbrug og permakulturhaver: Skovhaver med stor diversitet i krone- og busklaget og gode blandingskulturer af flerårige grønsager til selvforsyning og på større skala til salg, gravefri dyrkning af enårige grønsager, hønseskov og nøddetræer med geder, læhegn mv. Få viden du ikke kan få andre steder.

Praksis sættes samtidigt i perspektiv med visionen for, hvordan vi takler klimakrisen og genopbygger naturen.
 
Kl.10-16.30 inklusiv skovhavefrokost, te, kaffe og kage. 
13.06.21. – 3 LEDIGE PLADSER – tilmeld her
11.09. 21. – LEDIGE PLADSER – tilmeld her
 
 
Underviserne er Esben Schultz og Mira Illeris, der begge har mange års erfaring med permakultur i praksis og undervisning. De er bl.a. forfattere til Bogen om Permakultur og redigerer Tidsskrift om Permakultur. Kurset holdes på Permakulturgaarden, der ligger i Skovvirke – permakulturlandbrug ved Svanholm, 4050 Skibby
 
BOGEN OM PERMAKULTUR
 

har solgt langt over forventet, nemlig 4500 eksemplarer : “Bogen fungerer som en total introduktion til permakultur, hvor alle centrale begreber afklares på en fint formidlet og let forståelig måde. En god håndbog til den der selv vil i gang med permakultur … denne bog vil ganske sikkert være et godt redskab for den nysgerrige læser, fra græsrødder til politikkere, og for samfundet” Lektørudtalelse april 2019

TIDSSKRIFT OM PERMAKULTUR

modtages som medlem af Permakultur Danmark. Tidsskriftet bringer artikler om konkrete helhedsløsninger på de miljø- og klimaproblemer det moderne samfund er ved at drukne i. Permakultur er omsorg for jorden, omsorg for mennesker og lige fordeling. Permakultur vokser i hele verden, også i Danmark. Find ud af hvordan og hvorfor …

Vi holder kurser, workshops og rundvisninger på Svanholm Permakultur Landbrug. Følg med på facebook hvor vi slår dem op.

Halmhus bygges midt i permakultur landbruget

Frodighed og midsommer på permakulturgaarden på Skovvirke. I den kommende uge får vi besøg af folketings politikker Susanne Zimmer, et hold PDC kursister og på søndag kommer permakulturgaardens egne kursister… flere rundvisningshold og kurser følger henover sommeren.

Dejligt med alt den interesse for et landbrug der modvirker klimaforandringerne og genopbygger naturressourcerne. Der er brug for en ny retning.

Her arbejder vi blandt slangeurt og skozoner i blomst.

Se mere på https://permakulturgaarden.dk/

Hvordan skaber vi et landbrug der modvirker klimaforandringer ved at lagre kulstof … og producere et højt og diverst udbytte uden brug af fossile brændsler?


Fotos fra i dag på Permakulturgaarden på Skovvirke. Bær, frugt, nødder, flerårige og enårige grønsager, høns, geder mv.Der er kun 2 ledige pladser på Permakultur skovlandbrugskurset d.13.juni og lidt flere ledige på kurset d.11.september.


Skal du med?


Med udgangspunkt i Permakulturgaardens design og praksis lærer du om permakultur skovlandbrug og permakulturhaver: Skovhaver med stor diversitet i krone- og busklaget og gode blandingskulturer af flerårige grønsager til selvforsyning og på større skala til salg, gravefri dyrkning af enårige grønsager, hønseskov og nøddetræer med geder, læhegn mv. Få viden du ikke kan få andre steder.


Praksis sættes samtidigt i perspektiv med visionen for, hvordan vi takler klimakrisen og genopbygger naturen.

Kl.10-16.30 inklusiv skovhavefrokost, te, kaffe og kage.

13.06.21. – 2 LEDIGE PLADSER

11.09. 21. – LEDIGE PLADSER


– tilmeld her: https://permakulturgaarden.dk/shop/

For præcis to år siden var 40.000 borgere på gaden til Folkets Klimamarch og kræve en grøn og retfærdig fremtid. Fordi vi stod sammen, blev vores samlede stemme hørt, og regeringen blev valgt på et grønt mandat.


Nu på lørdag d. 22. maj kl.13. skal vi gøre politikerne opmærksomme på, at klimakrisen ikke er blevet glemt, og vi kræver ambitiøs og markant klimahandling NU! Inviter dine venner til begivenheden så vi bliver mange.


Vi kommer og har Bogen om Permakultur (om hvordan vi modvirker klimaforandringer) med som sælges til klimamarch rabatpris på 160kr (238 via webshop)… så kig efter skiltet.


Håber at se mange af jer… kommer du?


se mere på linket.
https://www.facebook.com/climatemarchcph

Efter mange overvejelser er vi nået frem til, at vi vil stoppe med det spændende arbejde som redaktører og udgivere af Tidsskrift om Permakultur, som vi startede op i 2009. 

Vi stopper dels fordi vi oplever, at vi har opnået det vi gerne ville, da vi startede tidsskriftet, nemlig at udbrede permakultur i Danmark, Norge og Sverige og give det en klar retning. Og dels fordi vi gerne vil have fokus på at få vores permakulturgård flot, holde kurser og har flere permakulturbøger, vi gerne vil have tid til at skrive.

Vi laver det næste efterårsnummer, og herefter vil Permakultur Danmarks meget kompetente bestyrelse være klar og forsætte tidsskriftet!

Tak til alle der gennem tiden har abonneret, skrevet artikler, taget fotos, oversat, tegnet annoncer, læst korrektur, siddet i bestyrelsernene osv. … uden jer var det aldrig lykkedes.

Mange hilsner Esben og Mira

Vores Svar til ministeriet: Permakultur Skovlandbrug skal belønnes for kulstoflagring og Biodiversitet

Vi har modtaget svar og svaret Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri om forholdet med, at permakultur skovlandbrug ikke modtager støtte på lige fod med det øvrige landbrug, skønt disse brug lagrer langt mere kulstof og understøtter biodiversiteten. På den måde straffes permakultur skovlandbrug jo direkte økonomisk for at arbejde med mange træer og stor diversitet.

Deres svar siger kort fortalt, at de syntes det er for bøvlet at kontrollere så diverse landbrug på under 2 ha. Men faktisk laver de allerede kontrolarbejde, når de tjekker om vi kan leve op til økologi reglerne… så det er et spørgsmål om vilje.

Hvordan for di det sammen igennem?

Du kan læse mere om vores politiske arbejde her: https://permakulturgaarden.dk/politisk-arbejde/

Tilbud på Permakultur T-Shirts

Fordi T-shirten skal ud og på virker forlænger tilbuddet på T-shirt med bog eller plakat så det gælder maj med. https://permakulturgaarden.dk/shop/

Med denne t-shirt serie, håber vi at få permakultur løsninger ud til flere. Vi håber den kan sætte gang i samtaler i hverdagen og være iøjnefaldende til demonstrationer. Vi håber således t-shirten vil være med til at udbrede permakultur, såvel praktisk som politisk.

Der er nemlig brug for langt mere grundlæggende forandringer, end de lappeløsninger, der ofte er oppe i samfundsdebatten. Permakultur kommer med attraktive helhedsløsninger, der lagrer kulstof (CO2) i træer, jord og byggematerialer – dvs. vi modvirker klimaforandringerne. Med permakultur løsninger kan vi sætte kraftigt nok ind, til at klimakrisen kan standses.

ALLE T-SHIRTS ER FAIRTRADE, ØKOLOGISKE OG UDEN PVC I TRYKKET.

Er permakultur skovlandbrug ved at blive visionen for fremtidens landbrug?

Baeredygtighed

https://okologi.dk/vi-arbejder-for/maerkesager/pris-paa-baeredygtighed/vision-for-fremtidens-landbrug/
Billedet er i hver fald fra Permakulturgaarden på Skovvirke sidste år på denne tid.
I dag er træer og buske større og vi har fået anlagt mere af bunddækkelaget med flerårige grønsager i både skovhaven til selvforsyning og den i større skala til salg, fået geder under valnød- kastanje og hjertenøddetræer, snart kommer hønsene til den selvfodrende hønseskov, gravefri have med 1 årige grønsager og læhegnet der udelukkende består af hjemmehørende arter summer og kvidrer af liv. Landbruget, der lagrer kulstof svarende til 22 ton C02/år – takler klima- og biodiversitetskrisen.
Vil du lære om permakultur landbrug har vi 2 specialkurser i permakultur skovlandbrug i år.

13.06.21. – FÅ LEDIGE PLADSER

11.09. 21. – LEDIGE PLADSER

Tilmelding her: https://permakulturgaarden.dk/Underviserne er Mira Illeris og Esben Schultz.

Nyt Specialkursus i permakultur skovlandbrug

Med udgangspunkt i Permakulturgaardens design og praksis lærer du om permakultur skovlandbrug og permakulturhaver, om skovhaver med stor diversitet i krone- og busklaget og gode blandingskulturer af flerårige grønsager til selvforsyning og på større skala til salg, gravefri dyrkning af enårige grønsager, hønseskov og nøddetræer med geder, læhegn mv. Få viden du ikke kan få andre steder.

Praksis sættes samtidigt i perspektiv med visionen for, hvordan vi takler klimakrisen og genopbygger naturen.

13.06.21 eller d.11.9. 21. Kl.10-16.30 inklusiv skovhavefrokost, te, kaffe og kage. Der er allrede en del tilmeldte til kurset i juni. Tilmeld dig her: https://permakulturgaarden.dk/shop/

Underviserne er Esben Schultz og Mira Illeris, der begge har mange års erfaring med permakultur i praksis og undervisning. De er bl.a. forfattere til Bogen om Permakultur og redigerer Tidsskrift om Permakultur.

Så kom vi i hus…

Skovhavehuset bygget af lokale naturmaterialer, offgrid og forsænket i landskabet. Det tog kun 10 år😉… fra vi besluttede at flytte fra Den selvforsynende landsby og starte det, der i dag er Skovvirke – permakultur landbrug ved Svanholm, til vi nu bor her. Wow det er skønt nu. Vi bor midt i vores permakultur skovlandbrug, der modvirker klimaforandringerne og understøtter biodiversiteten. Store forandringer ta´r tid. Vi håber, at de træer vi har plantet vil producere mad og lagre kulstof i flere hundrede år frem i tiden.Og undervejs har vi altså tilplantet vores 1½ ha. store permakultur skovlanbrug “Permakulturgaarden.dk” med flere tusind træer og buske, fået endnu dreng, skrevet Bogen om Permakultur, udgivet Tidsskrift om Permakultur, holdt kurser og rundvisninger, så hvor lang tid det tog at bygge ved vi ikke. Men vi vil gerne give et stor tak til alle de frivillige der er kommet på workshop og hjulpet til. 🙂

#permakultur#halmhus#skovlandbrug

Hej – har du tid og lyst til at komme på arbejdsdag søndag d.25.4. kl.10-17. på Permakulturgaarden.dk der er en af de 6 gårde på Skovvirke? Vi (Jelva, Esben og Mira) sørger for frokost og te/kaffe.
OG SÅ SKAL DER KNOKLES MED AT KLARGØRE TIL BEDE MED FLERÅRIGE GRØNSAGER I SKOVHAVEN, ANLÆGGES GRAVEFRI MARKETGAARDEN TIL ENÅRGIE GRØNSAGER MV.
Skriv til mirailleris@gmail.com. Der er begrænset antal pladser og allerede flere tilmeldte.
Billedet er fra i dag, en af de skovhave bede som er anlagt… men vi skal have mange flere 🌱🌳😉