Velkommen til Permakulturgaarden, der ligger i Skovvirke, som er en klynge af 6 brug på hver 1½ ha. Fælles har vi her udover 2 ha. Permakultur skovhaver og skovlandbrug øger biodiversiteten og er den type landbrug, der lagrer mest kulstof pr. ha. Samtidigt bygger vi huse af lokale naturmaterialer og lever indenfor et bæredygtigt økologiske fodaftryk. Således er Skovvirke et eksempel på, hvordan vi kan modvirke klimaforandringerne og regenerere naturressourcerne i praksis. 

  • Bogen om Permakultur 
  • Kurser, rundvisninger, workshops og foredrag
  • Politisk arbejde for bedre vilkår for permakultur
  • Permakultur skovlandbrug, skovhaver, byggeri og energiløsninger i praksis

KURSER 2024 –  OBS rabat frem til jul:

  • Udbygget kursus I permakultur skovhaver og skovlandbrug 11.-12. maj. – 400kr i SU-rabat.
  • Dagskursus i permakultur skovhaver og skovlandbrug 25. maj og 7. September – 200kr i SU-rabat.
  • Dybdegående Permakultur Design Certifikatkursus (PDC) 1.-12.juli. 2000kr i SU-Rabat. Kurset inkluderer et eksemplar af nye udbyggede og revederede udgave af bogen PERMAKULTUR, medledlemsskab af Permakultur Danmark, u-landsbidrag, fuld økologisk skovhavekost.

 Både i 2022 og 2023 kom mange, mange på kurser og rundvisninger og det viser den store interesse for permakultur som et attraktivt alternativ, der modvirker klimakrisen og regenerere naturressourcerne. Igen i år oplever vi stor efterspørgsel. – tilmeld dig her

BOGEN OM PERMAKULTUR
 

Har solgt langt over forventet, nemlig over 5900 eksemplarer.

Endelig er den UDBYGGEDE OG REVIDEREDE udgave af bogen om PERMAKULTUR klar. 
 
+ 88 flere sider – i alt 244 sider
+ Nye emner som f.eks. et bud på permakultur arealanvendelse i Danmark, nye træer og flerårige grønsager til skovhaver og skovlandbrug, dyrkning af havets skove, jordbesidelse, halmhus elementbyggeri mm.
+ Ny forskning inden for blandt andet kulstoflagring i skovhaver og skovlandbrug, metanudledning fra drøvtyggere, kulstoflagring/udledning fra nybyggeri af henholdsvis natur- og konventionelle byggematerialer, kulstoflagring i havet, arbejdstid og produktion på permakulturlandbrug, økonomisk tænkning, dyrs intelligens for blot at nævne noget. Al denne aktuelle forskning er inddraget i denne nye bog gennem tekst, fotos, tegninger og modeller.
+ Ny visuellle ikoner til understøttelse af permakultur-principperne.
160 nye fotos, der afspejler den enorme praktiske udbredelse og erfaringudvikling, der er sket inden for permakultur de sidste 4 år. 54 nye permakultur projekter er repræsenteret.
 

Bog og plakater i julegave?

Der er meget nyt og revideret i den stærkt udbyggede version af PERMAKULTUR bogen.

Tegneren Sune Watts https://www.facebook.com/sune.watts har lavet flotte visuelle ikoner, der understøtter permakultur-principperne, som vi har fået skrevet skarpere og mere præcist.

Og hvordan ville hele Danmark se ud hvis vi genskovede landets nedbrudte marker med permakultur og stadig producerede mad til 12 millioner mennesker? Det kommer vi med et progressivt bud på og når frem til at Danmark kunne lagre hele 21 millioner tons CO2 pr år, hvis vi genskovede 64% af arealet med madskove, nøddeskove, hønseskove, natur skove og løv-enge. Med alle de praktiske løsningerne som bogen beskriver kan vi takle klima- og biodiversitetskrisen.

Både principperne og det nye forslag til arealanvendelse, indgår i bogen som informative opslag, men kan også købes som læringsplakater sammen med bogen.

Køb her: https://permakulturgaarden.dk/shop/

Kom i permakultur-praktik fra 15. april – 27. september 2024 (juli fri)

Skovvirke søger 6 volontører til et varieret praktikforløb med fokus på permakultur skovlandbrug og Off-grid halmhuse . Få en unik oplevelse og læring, du ikke kan få andre steder. På Skovvirke lever vi en livsstil med et bæredygtigt økologisk fodaftryk og er på den måde et reelt eksempel på hvordan vi regenererer naturressourcerne og modvirker klimaforandringerne. Vil du være en af praktikanterne og hjælpe os fra foråret?

Skovvirke består af seks samarbejdende skovlandbrug under etablering. Vi har allerede plantet tusindvis af træer, og skal have mane flere i jorden. Samtidig er vi ved at bygge de sidste huse og få gang i de alsidige produktioner, vi skal leve af i fremtiden.

Som praktikant deltager du i mange forskellige aktiviteter på gårdene. På den måde lærer du både om dyrkning, byggeri og bæredygtig livsstil. Samtidig hjælper du med at udvikle en alternativ form for landbrug med madskov, hønseskov, nøddeskov, gæs under cideræbler, svampeproduktion mv.

Bytte-aftalen

Praktikforløbet er gratis. På den måde ønsker vi at give unge mennesker muligheden for at lære gennem praktik om permakultur. Samtidig holder vi praktikforløbet for at få give et ordentligt ryk til vores byggerier og permakultur-skovlandbrug. Dit arbejde er derfor vigtigt for os!

Arbejdsdagen starter kl. 9 og slutter kl. 16 med en times pause midt på dagen, og den foregår på skift på gårdene. Du skal være indstillet på, at det er reelt arbejde og til tider ensformigt. Men det, at I cirkler rundt mellem gårdene, giver variation. Normalt holder vi kurser til ca. 750 kr. pr. dag, men her ”betaler” du med arbejde, råstyrke og god energi.

Til gengæld for dit arbejde får du erfaring i at bygge, dyrke og leve i et praktisk fællesskab med andre, der deler interessen for permakultur. Du vil se og arbejde med alt fra plantning, lugning og høst til svampedyrkning, lerpuds og halmbyggeri. Undervejs møder du mange forskellige mennesker og får indblik i deres motivation og specifikke overvejelser om permakultur-designs.

Vi giver alle økologiske råvarer til madlavning, hvoraf meget kommer fra gårdene selv, så du har ingen udgifter til mad. I kan sammen campere i medbragte telt og har adgang til fællesarealer med et samlingstelt og et primitivt køkken, hvor I selv laver mad.

Undervejs i praktikforløbet vil du ud over læringen gennem det praktiske arbejde få en rundvisning på hver af de 5 gårde. Sidste aften uddeles der praktikbeviser og vi spiser sammen en god middag : )

Ansøgning

For at søge om deltagelse, skal du skrive til mirailleris@gmail.com. Vi vil gerne forsøge at lave en god holdsammensætning i forhold til alder, køn og forskellige erfaringer. Skriv om dig selv og din motivation.

Forløbet og mad er gratis, men vores erfaring er, at vi må bede om et depositum for ikke at sige nej til nogen, og efterfølgende at få afbud og køre med tomme pladser. Depositum på 1000kr indbetales, hvis din ansøgning bliver godkendt, og gives retur efter praktikken, hvis du er mødt op og har fuldført. 2 uger inde i forløbet holdes en opfølgningssamtale, hvor begge parter kan afbryde og pengene i det tilfælde gives retur.

Beliggenhed

Skovvirke ligger på Hornsherred mellem Isefjorden og Roskilde fjord, så der på cykel kan nås flere badesteder. Skovvirke ligger i bakket terræn med en stor gammel skov bagved, hvor det er dejligt at gå tur.

Samtidigt ligger vi op ad Svanholms storkollektiv, der har en hyggelig café og som bl.a. holder en årlig festival, hvor I vil kunne deltage.

Vel mødt – med ønske om en fremtid der modvirker klimaforandringerne!

Kærlig hilsen

Alle os på Skovvirke

Læs mere på Permakulturgaarden.dk FB Skovvirke.

Samarbejde med Alternativet og andre der arbejder med at omstille landbruget

I går var vi, som politiske talspersoner for Permakultur Danmark til møde med Franciska Rosenkilde https://www.facebook.com/rosenkildefranciska fra https://alternativet.dk/, der netop har skudt en ny kampagne i gang

“Danmarks nye landbrugsparti”.

Vi snakkede om det forslag til ny arealanvendelse vi præsentere i den stærkt udbyggede version af Permakultur bogen. Et forslag hvor 64% af Danmark genskoves, med madskove, hønseskove, nøddeskove, tømmerskove, energiskove, løvenge og urørte naturskove. Et forslag hvor vi som landbruget i dag stadig brødføder 12 millioner mennesker på dansk jord, men samtidigt lagrer kulstof svarende til 21 mio. tons CO2/år, svarende til 3,5 tons/dansker og samtidig udlægger 38% af arealet til egentlig natur (læs mere https://permakulturgaarden.dk/bog/).

Vi ser frem til et fremtidigt samarbejde med Alternativet, Regenerativt jordbrug https://www.facebook.com/regenerativt, Skovlandbrug https://www.facebook.com/groups/skovlandbrug. Vi ser det som vigtigt at vi finder den gode balance, hvor vi forskellige aktører der arbejder for et nyt landbrug, på en gang kan samarbejder og anerkende de forskellige tilgange til omstilling af landbruget.

Gennem dit medlemskab af foreningen Permakultur Danmark https://www.permakultur.dk/ støtter du vores arbejde.

Foredrag om Permakultur som alternativ til landbruget. Århus 7.11. kl. 19.-22.

FOREDRAG OM ”MADEN OG MULDEN” – LANDBRUGETS KRISE OG ALTERNATIVER

Vi har været nødt til at flytte det næste foredrag i foredragsrækken “Vores største udfordringer fortalt af de mest kompetente” fra torsdag den 26. okt. til tirsdag den 7. nov.

Til gengæld har vi været så heldige at få både Kjeld Hansen, Esben Schultz og Mira Illeris til at holde foredrag.

Tirsdag 7/11 – MADEN OG MULDEN – kl. 19-22 i Sager der Samler N. J. Fjordsgade 2. Deltagelse er gratis. Hele foredragsrækken https://detfaellesbedste.dk/…/SAMLET-FOREDRAGSRAeKKE… . Del gerne.

• Kjeld Hansen, økologisk landmand, journalist, redaktør af gylle.dk, forfatter, foredragsholder, debattør m.m.

• Esben Schultz og Mira Illeriis, begge uddannet økologiske landmænd, jordbrugere, redaktører af tidsskrift om permakultur, forfattere til Bogen om permakultur, stiftere af Skovvirke, aktive i foreningen Permakultur Danmark.

#KjeldHansen er vel den i Danmark, der ved allermest om landbruget og alle de udfordringer, det står over for i dag. Han er redaktør for gylle.dk, har skrevet et væld af indsigtsfulde bøger om dansk landbrug og dets naturdestruktion.

Et landbrug, der ødelægger vores hav, destruerer biodiversiteten, er største drivkraft bag klimakrisen, leverer giftige fødevarer. Hvor stadig færre ejer stadig mere. Som forgifter drikkevandet, har enorme dyrevelfærdsproblemer og alligevel hverken tjener penge eller byder på liv og arbejdspladser på landet. Det skal virkelig ske noget. Og det kan Kjeld Hansen om nogen formidle.

En af de ting der skal ske, det er at vi dyrker på nye måder i fremtiden. Det kan #EsbenSchultz og #MiraIlleris om nogen fortælle om. De har arbejdet med permakultur og skovlandbrug hele deres liv. Var medstiftere af Den selvforsynende Landsby på Fyn. Har etableret Skovvirke med 6 permakultur jordbrug på Sjælland. Udgivere af tidsskriftet Permakultur og står bag den nye Bogen om Permakultur, der udkommer 28.oktober se mere https://permakulturgaarden.dk/

#Permakultur og skovlandbrug rummer de vigtigste løsninger på biodiversitetskrisen og klimakrisen; en dyrkningsform der opbygger mulden og fastholder vandet med dyr og planter i nye balancer. Som kan genskabe livet, arbejdspladser og produktionsglæde på landet samtidig med, at det giver sunde fødevarer.

Permakultur og regenerative jordbrug rummer de helt afgørende løsninger på fremtidens bæredygtige forsyning af mad.

Tilmelding til sekretariat@detfaellesbedste.dk mærket “Foredrag 7. nov.” – skriv ‘online’ hvis du vil overvære det online.

Foredragsrækken er et led i omstillingsprojektet “Borgerdrevet Omstilling – Aarhus ser grønt” iværksat af Det Fælles Bedste med #Kooperationen, #FrieBønderLevendeLand, #MellemfolkeligtSamvirkeAarhus, #AndelssamfundetHjortshøj som samarbejdspartnere.

I Nyhedsbrev 20 kan du se de projekter for omstilling af mad, som borgerne der er med i projektet indtil videre har formuleret https://detfaellesbedste.dk/…/2023/10/20_nyhedsbrev3.pdf

og du kan læse om hele projektet her https://detfaellesbedste.dk/…/2023/08/PROJEKTET-1.pdf

Udbygget og revideret udgave af Permakultur

Endelig er den UDBYGGEDE OG REVIDEREDE udgave af bogen om PERMAKULTUR klar. Udkommer 28.oktober. Det vil være os en økonomisk hjælp til tryk, hvis du køber den nu – del gerne!

+ 88 flere sider – i alt 244 sider

+ Nye emner som f.eks. et bud på permakultur arealanvendelse i Danmark, nye træer og flerårige grønsager til skovhaver og skovlandbrug, dyrkning af havets skove, jordbesidelse, halmhus elementbyggeri mm.

+ Ny forskning inden for blandt andet kulstoflagring i skovhaver og skovlandbrug, metanudledning fra drøvtyggere, kulstoflagring/udledning fra nybyggeri af henholdsvis natur- og konventionelle byggematerialer, kulstoflagring i havet, arbejdstid og produktion på permakulturlandbrug, økonomisk tænkning, dyrs intelligens for blot at nævne noget. Al denne aktuelle forskning er inddraget i denne nye bog gennem tekst, fotos, tegninger og modeller.

+ Ny visuellle ikoner til understøttelse af permakultur-principperne.

160 nye fotos, der afspejler den enorme praktiske udbredelse og erfaringudvikling, der er sket inden for permakultur de sidste 4 år. 54 nye permakultur projekter er repræsenteret.

https://permakulturgaarden.dk/shop/

Fra bagsiden:

Jorden skal genskoves med fødevare producerende skove, så vi kan

modvirke klimaforandringerne, øge biodiversiteten og brødføde verden. Private haver udgør et stort potientiale, men landbruget skal også omstilles.

I denne udbyggede og reviderede udgave af bogen om PERMAKULTUR gives et progressivt bud på ændret arealanvendelse i et Danmark, der har omstillet til permakultur skovlandbrug – den type landbrug, der lagrer mest kulstof hurtigst. Så vi som samfund kan takle klimakrisen.

Permakultur regenererer nemlig naturressourcerne og modvirker klimaforandringerne ved at arbejde med naturen i stedet for imod den. Permakultur principperne er således udledt fra naturens urskov, men bruges også mere indirekte i permakultur design. I bogen bringes praktiske løsninger til:

– skovhaver og madskove med flerårige grønsager, bærbuske og frugt- og nøddetræer, samt træer og buske med spiselige blade

– selvfodrende hønseskove og nøddeskove

– naturnær skovdrift med hjemmehørende arter

– gravefri dyrkning af grønsager og market gardening

– korndyrkning uden pløjning

– kulstoflagrende lavenergi huse af lokale naturmaterialer

– lokale energiløsninger

– spildevandsrensning og akvakultur

– land-by-netværk

– demokrati og nye pengesystemer

Med afsæt i videnskab og opdateret med ny forskning kommer denne udbyggede bog hele vejen rundt om permakultur begrebet og fungerer som en tidsaktuel grundbog. Alt understøttes af fotos fra 160 permakultur projekter. For realiseringen af permakultur som modsvar til klima- og biodiversitetskrisen er i fuld gang!

Lektørudtalelse om 1. udgaven

“Bogen fungerer som en total introduktion til permakultur, hvor alle centrale begreber afklares på en fint formidlet og let forståelig måde. En god håndbog til den, der selv vil i gang med permakultur. Permakultur er et bud på fremtidens mere bæredygtige levevis, og denne bog vil ganske sikkert være et godt redskab for nysgerrige læsere og samfundet … fra græsrødder til

politikere.” 2019.

Om forfatterne

Forfatterne driver Permakulturgaarden, der ligger i en klynge af 6 samarbejdende permakultur skovlandbrug, ”Skovvirke”. De har 24 års erfaring med anvendelse og udvikling af Permakultur i praksis, har udgivet Tidsskrift om Permakultur gennem 13 år, holder foredrag og kurser om emnerne og er politiske talspersoner

for foreningen Permakultur Danmark.

#permakultur#permakulturbog#regenerativt#halmhus#skovhave#skovlandbrug#madskov#godepenge#akvakultur#skovvirke#permakulturlandbrug#Illeris#modvirkerklimaforandringerne#kulstoflagring

Ekstra kursus i Permakultur skovhaver og skovlandbrug

På grund af meget stor efterspørgsel, slår vi endnu et kursus op om Permakultur Skovlandbrug d. 3. september. 200kr. i SU rabat.

Dejligt med den store interresse for dyrkning i haver og småskala landbrug, der bruger urskoven som model for højproduktive dyrkningssystemer, der modvirker klimaforandringerne og regenererer naturressourcerne. Del gerne!

KURSUSBESKRIVELSE:

Lær om skovhaver med blandingskulturer af flerårige grønsager, nye mindre kendte bær-, frugt, salat-, og nødde-buske og træer til selvforsyning og på større skala til salg. Lær om den selvfodrende hønseskov og nøddeskoven med paw paw og læhegn og damme der øger biodiversiteten.

Kurset foregår midt i dyrkningssystemerne på Permakulturgaarden, der for blot 7 år siden var en pløjemark. Så alt opleves i praksis, perspektiveres til teori og forskning og der serveres skovhavefrokost og kage.

Permakulturgården ligger i Skovvirke, der er en klynge af 6 samarbejdende permakultur skovlandbrug , hvor vi bygger nøjsomme off-grid halmhuse og lever inden for et bæredygtigt økologiske fodaftryk. Et bud på fremtidens landbrug og livsstil. Få viden du ikke kan få andre steder.

Kl.10-16.30 inklusiv skovhavefrokost, te, kaffe og kage.

Respons fra sidste års kursister:

“Tak for en helt vidunderlig dag hos jer. Jeres liv og indsats for kloden sætter den velkendte måde at drive landbrug i det vildeste perspektiv. At opleve jer leve i overensstemmelse med planetens begrænsede ressourcer, får alt det udenom, dvs. vores andres liv og ´landbruget, til at virke fuldstændig grotesk og abnormt. Jeg håber, at I orker vise mange flere rundt, det er totalt en øjenåbner.“

“Tusind tak for et enormt inspirerende kursus i Skovvirke… Jeg var helt væltet bagover og dybt imponeret – fyldt af kæmpe inspiration og lyst til at ‘gå videre’ med dette og kæmpe for samme sag.”

” Tusind tak for en god dag. Hver dag bruger jeg det I har lært mig på kurset dels i debatter med venner og bekendte og dels i videreudvikling af egen skovhave. Jeg er dybt taknemmelig for inspirationen og jeres indsats i klimakampen. Jeg er også vildt imponeret over Esbens systematiske gennemregninger på både CO2 regnskab og jeres fremtidige økonomiske perspektiver.”

21 ny udklækkede PDC holdere! Tak for jeres gode spørgsmål og input, store engagement og så var det især opløftende, at se jeres meget forskellige visioner udmøntet i designs for permakultur skovlandbrug, planteskole for mængdesalg af flerårige grønsager til danske marker, permakultur ungdomsuddannelse, permakultur bofællesskab permakultur villa- og skolehaver, kirkehaver, og lokal time-bank.

Efter sådan et kursus tror vi virkelig på, at vi sammen kan udbrede permakultur, som et attraktivt alternativ til klima- og biodiversitetskrise.

Permakulturgaardens næste kurser er:

D. 2.september, hvor en samlet gruppe kommer fra Alken i Jylland med et fælles madskovsprojekt.

D. 3.september – med dagskursus, i Permakultur skovhaver og skovlandbrug. Her er åbent for tilmelding – læs mere: https://permakulturgaarden.dk/shop/4590/

NY BOG OM OPSTART AF BO-FÆLLES-SKABER

Stor tak til Jacob Rask og Helena Reumert Gjerding, der har forfattet en bog, om økonomi, jura, visioner, beslutningsprocesser mm. i forbindelse med opstart af kollektiver, bygge- og bofælleskaber.

Jeg synes bogen har manglet. Der er brug for solide fællesskab, hvis vi skal takle klima- og biodiversitetskrisen.

Mange etablerede fællesskaber bidrager med erfaringer. Esben og jeg blev interviewet af Jacob, om vores arbejde med både Den Selvforsynende Landsby på Fyn og Skovvirke v. Svanholm på Sjælland, hvor vi nu er 6 familier, der bygger off-grid halmhus og etablerer permakultur skovlandbrug.

Det vil være en stor glæde for os, hvis vores erfaringer kan bruges af andre. Det er erfaringer, der både har været smertefulde på vejen, men også lærerige og har ført os til det pragtfulde visionære fællesskab, hvor vi nu bor.

Bogen er på en gang grundig, overskuelig og let at læse : )

3 min film om Permakulturgaarden

Vi har lavet kort film om Permakulturgårdens skovlandbrug med: skovhave/madskov, selvfodrende hønseskov, nødder til basismad, biodiversitets-læhegn mv.

Permakultur repræsenterer et attraktivt alternativ til overforbrug. Permakultur modvirker klimaforandringerne og regenererer naturressourcerne.

Filmen har præmiere på lørdag til “Århus synger for klimaet”, hvor der er meget spændende på programmet, så hvis du er i nærheden mød op! https://www.facebook.com/events/langen%C3%A6s-kirke-langen%C3%A6s-all%C3%A9-61-8000-aarhus-c/aarhus-synger-for-klimaet/405852211085771/

Del gerne video-en og få budskabet ud til flere

Mira Illeris og Esben Schultz

https://permakulturgaarden.dk/