Velkommen til PERMAKULTURGAARDEN.DK, der ligger i SKOVVIRKE, der er en klynge af 6 brug, på Svanholm.  Vi er 5 familier i gang og har kun én ledig grund.

 • Permakultur skovlandbrug og skovhaver.
 • Bogen om Permakultur og Tidsskrift om Permakultur.
 • Kurser, rundvisninger, workshops og foredrag.

KURSER I 2022:

 • Nyt Permakultur Certitikatkursus  –  27.juni-8.juli. – BOOKET
 • Permakultur skovlandbrugskursus – 10.september BOOKET
 • Permakultur skovlandbrugskursus – 11.september, ekstra grundet stor efterspørgsel
 • Udb. Permakultur skovlandbrugskursus 13.-15.maj. -BOOKET
 • Permakultur skovlandbrugskursus – 21.maj. – BOOKET
 • Permakultur skovlandbrugskursus – 22.maj.  – 2 ledige pladser

Læs mere og tilmeld dig her  Køb billet i shoppen på denne side

 
 
 
BOGEN OM PERMAKULTUR
 

Har solgt langt over forventet, nemlig over 4900 eksemplarer : “Bogen fungerer som en total introduktion til permakultur, hvor alle centrale begreber afklares på en fint formidlet og let forståelig måde. En god håndbog til den der selv vil i gang med permakultur … denne bog vil ganske sikkert være et godt redskab for den nysgerrige læser, fra græsrødder til politikkere, og for samfundet” Lektørudtalelse april 2019. Læs andre anbefallinger her.

TIDSSKRIFT OM PERMAKULTUR

modtages som medlem af Permakultur Danmark. Tidsskriftet bringer artikler om konkrete helhedsløsninger på de miljø- og klimaproblemer det moderne samfund er ved at drukne i. Permakultur er omsorg for jorden, omsorg for mennesker og lige fordeling. Permakultur vokser i hele verden, også i Danmark. Find ud af hvordan og hvorfor …

Film om Permakultur Skovlandbrug på vej

Stil Melgaard fra miljøorganisation Noah har været og optage til en undervisningsfilm om permakultur skovlandbrug. Esben og jeg fortæller og der er billeder fra Permakulturgaarden… resultatet kommer senere på året.

Det er vigtigt med udbredelsen, fordi permakultur Skovlandbrug er den type landbrug, der samtidigt med at det har en høj produktion af fødevare, lagrer mest kulstof/ha pga. de mange lag af produktionstræer, -buske og flerårige grønsager… og samtidigt øger biodiversiteten pga. den store diversitet.

HVORDAN FORVANDLER VI SKOVUKRUDT TIL MAD?

Svampepodning i skoven – Vi har netop valgt at inddrage endnu en workshop på permakulturtur certifikatkurset d.27.juni-8.juli.

Kan være et billede af 3 personer, folk, der står, træ og udendørs
Kan være et billede af mad
Kan være et billede af 4 personer

På sidste foto fremlægger Lars det permakulturdeisgn han i sin tid lavede på et tilsvarende kursus… idag er det realiseret på Skovvirke.

Undervisning og workshops sker på Permakulturgaarden i Skovvirke, hvor der er mange eksempler på skovlandbrug, der regenererer naturressourcerne og modvirker klimaforandringerne: Selvfodrende hønseskov, madskove, nøddeplantage og løvfodring, cideræbler m. gæs osv. og offgrid halmhuse i alle stadier af byggeri med spændende spildevands- og energiløsninger.

På yderligere studieture supplerer vi så endnu flere aspekter af permakultur ses:

Hjortespringgård med marketgardening, Højproduktiv Permakultur-parcelhushave, Holistisk afgræsning med køer og får på Svanholm, Køge Fælles Jord m. tinyhouses , skovhave og planlagt allédyrkning, Permatopia – specialrundvisning om Permakultur, Svanholm organisation med konsensusdemokrati gennem 43 år

Kurset tager afsat i at Bogen om Permakultur er læst og derfor: Stor vægt på praksis eksempler, workshops, dybdegående teori og fordybelse i et konkret selvvalgt permakulturdesign med sparring fra Esben Schultz og Mira Illeris, der har 22 års erfaring med permakultur i praksis og formidling heraf.

Kun 3 ledige pladser… SU-rabat.

Skriv hvis du har spørgsmål… Vel mødt Mira og Esben

Noget for dig?

PERMAKULTUR bruger URSKOVEN SOM MODEL for at designe systemer, der opfylder menneskets behov, samtidigt med at vi modvirker klimaforandringerne og genopbygger naturressourserne… men HVORDAN gør vi det I PRAKSIS?

Det arbejder vi med på Permakulturgaarden i Skovvirke og de permakultursteder vi besøger på Permakultur Designkurset d.27.juni-8.juli.Her er kun 4 ledige pladser. Egenlig er alle studierabatpladserne besat, men da vi er glade for at der kommer mange unge mennesker på vores kurser, har vi valgt at droppe begrænsningen på studiepladser.

DYBDEGÅENDE OG MED MANGE PRAKSIS EKSEMPLERNår du tilmelder dig kurset modtager du Bogen om Permakultur, og da alle kursister så har læst den før kurset, kan vi nå mere i dybden med teorien, se flere praksissteder, have flere workshops og få mere tid til at arbejde med design for dit eget eller en medkursists permakultur projekt. På permakulturgaarden arbejder vi med madskov (skovhaver til selvforsyning og salg, selvfodrende hønseskov, nøddeplantage med produktiv underbeplantning, læhegn med flere funktioner, halmhus bygget af lokale naturmaterialer og designet med bevokset tag, så det falder ind i landskabet, årsudjævnet- og passiv-solvarme, komposttoilet, spildevandsdrivhus, solfanger og eget elsystem med gengasgenerator og solceller.Permakulturgaarden ligger i Klyngen Skovvirke, hvor 4 andre permakulturgårde og -huse er under etablering. En unik organisation.Men herudover tager kurset på studieture, der supplere det du ser hos os. Vi besøger Hjortespringgård, hvor 2 kvinder laver abonnementssalg fra marketgardening, til Køge Fælles Jord med skovhave og tinyhouses, til bofællesskabet Karise Permatopia med 10 ha. fælles drevet permakulturlandbrug, til Svanholm for at høre om holistisk afgræsning med 100 malkekøer og får og deres konsensusdemokrati gennem 43 år.

MAD, FRITID OG CERTIFIKATDer serveres fuld økologisk kost med permakulturgaardens produkter, så du får smagt mange flerårige grønsager. I fritiden er der mulighed for bålhygge på naturcampingpladsen i Svanholm Skov og strandture til fjordene. Kurset afsluttes, med certifikatoverrækkelse og festmiddag. Den perfekte sommerferie for dig, der vil have indhold og møde andre, der interesserer sig for permakultur.

Adresse Svanholm Skovhavevej 1, 4050 Skibby

Undervisere Esben Schultz og Mira IllerisLæs mere på:

https://permakulturgaarden.dk/…/permakultur-design…/

Pludselig 2 ledige pladser i praktikuge på Permakulturgaarden i Skovvirke!

 Hverdagene kl.9-15 i uge 17 (d.25.-29.april) har vi praktikuge på Permakulturgaarden… den har længe vejret fyldt, men nu er der kommet 2 afbud. Skal du med?   Arbejdet bliver varieret med forskellige opgaver på permakulturlandbruget: Lægge kartofler med lagsange-metoden, etablere gravefri bede, forårspleje træer, hegne i nødde-/gedeplantagen, etablere flerårige grønsager mm.   Du kan enten sove hjemme eller på Svanholms naturcampingplads. Medbring telt og sovegrej, madpakke og arbejdslyst.   Kontakt mirailleris@gmail.com

LÆR… og LAV dit eget PERMAKULTURdesign!

Hvordan sparer vi arbejde og skaber nyttige forbindelser, når vi vil indrette vores liv, have, skovhave, skovlandbrug, hus, byhave mm.., så det modvirker klimaforandringerne og regenererer naturressourcerne? Vi laver et gennemtænkt permakultur-design!

Og det er netop en stor styrke ved Permakultur Designkurset, at kursisterne efter dage med undervisning, studieture og workshops har et døgn, hvor de laver et Permakultur design for et selvvalgt aktuelt sted. Ofte er der jo flere kursister, der skal hjem og i gang på deres sted og så får de et design med hjem fra kurset. Esben og jeg har på den måde vejledt på mange permakulturdesigns og jeg synes faktisk det fungerer bedre end, når vi kommer ud som konsulenter.

På dette års kursus i uge 26&27 har vi indlagt en friweekend, hvor kursisterne har mulighed for at tage hjem og observere på det sted de laver design for.

Slutteligt ender kurset med uddeling af et internationalt standardiserede Permakultur Certifikat, festmiddag og fejring!

Kurset er allerede halvt fyldt, så det er først til mølle, vi holder kun et i år og vores andre kurser er så godt som fyld… skriv hvis du har spørgsmål eller tilmeld dig nu. https://permakulturgaarden.dk/

SONY DSC
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er August-certifikatkursus-139-1024x685.jpg
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

geder, nødder og metan…

Så kom der de sødeste kid i nøddeplantagen på Permakulturgaarden. Nødderne er hovedproduktionen, men gederne holder græs og skadedyr i nødderne nede og giver glæde til os og kursister… kan disse funktioner så retfærdiggøre metanudledningen?

Hvad er et Permakultur certifikat Kursus (PDC) ?

Det er vi blevet spurgt om nogle gange nu.

 • Det er et internationalt standardiseret kursus, tilpasset lokale forhold, som giver et permakulturcertifikat. Certifikatet giver et godt afsæt for at arbejde videre med permakultur i praksis eller undervisning og senere få et permakultur diplom.
 • Det er et kursus som bredt omhandler en livsstil, der regenererer naturressourcerne og modvirker klimaforandringerne, dvs. alle permakulturens områder: Skovhaver og højbede, skovlandbrug og dyrehold, holistisk afgræsning og permakulturel korndyrkning, kulstoflagrende lavenergihuse af lokale materialer, lokale energiløsninger, akvakultur og spildevand, land-by-netværk og organisation, bæredygtig økonomi og demokrati i lokalsamfund.
 • Afslutningsvist på kurset laves et permakultur design for et selvvalgt sted… alene eller som gruppearbejde.

Her annonce om kurserne på Permakulturgaarden i år, men der holdes certifikatkurser andre steder i Danmark også. Vi har afholdt permakultur kurser siden 2009. Status på tilmeldinger er ligenu :

Permakultur skovlandbrugskurset d.13.-15.maj er fyldt

Permakultur Skovlandbrugskurset d.21.maj har 6 ledige pladser

Permakultur Certifikatkurset i uge 26&27(27.juni-8.juli) er ca. halvt fyldt.

Læs mere om kurserne her og skriv, hvis du har spørgsmål – bedste hilsner Esben og Mira https://permakulturgaarden.dk/arrangementer/

Ønsker kontakt til alle permakultur skovlandbrug eller landbrug, der gerne vil indarbejde denne type dyrkning – kender du nogen?

Esben og jeg er blevet tildelt en post som Permakultur Danmarks politiske talspersoner, og dermed skal vi forsætte vores allerede i gangværende arbejde på at forbedre vilkårene for permakultur landbrug.

Vi arbejder dels på ændringer af barrierer for permakultur skovlandbrug i planloven og med den manglende landbrugsstøtte til denne landbrugstype, der netop modvirker klimaforandringerne mest effektivt.

I forhold til landbrugsstøtten, vil vi gerne have emails på alle landbrug, der enten allerede arbejder med permakultur skovlandbrug eller som ønsker at etablere det i fremtiden (men f.eks. ikke gør det pga. frafaldet af landbrugsstøtte). Kan du hjælpe os? Landbrugenes kontakt-email sendes til mirailleris(snabela)gmail.com

Vi vil så sende et spørgeskema til landbrugene for at afdække: Hvor mange permakultur skovlandbrug der er? Hvor mange der får støtte og hvordan de oplever det? Hvor mange der ikke får støtte og hvorfor? Hvor mange landbrug, der gerne vil i gang og hvad der holder dem tilbage fra at etablere permakultur skovlandbrug.

Vi vil bruge viden fra spørgeskemaerne i vores arbejde overfor de politikere og/eller embedsmænd, som vi allerede har haft møde med. Vi vurderer nemlig, at vi er flere end de tror, og det kan være med til at lægge pres på systemet.

Du kan læse om vores foreløbige politiske arbejde her.