Velkommen til PERMAKULTURGAARDEN.DK
Gården ligger i en klynge af 6 brug, på Svanholm. Lige nu er vi 5 familier i gang og søger flere endnu 1. Vi arbejder med:

  • Permakultur skovlandbrug og skovhaver.
  • Bogen om Permakultur og Tidsskrift om Permakultur.
  • Kurser, rundvisninger, workshops og foredrag.

Bogen om Permakultur har solgt langt over forventet, nemlig 4300 eksemplarer : “Bogen fungerer som en total introduktion til permakultur, hvor alle centrale begreber afklares på en fint formidlet og let forståelig måde. En god håndbog til den der selv vil i gang med permakultur … denne bog vil ganske sikkert være et godt redskab for den nysgerrige læser, fra græsrødder til politikkere, og for samfundet” Lektørudtalelse april 2019

Tidsskrift om Permakultur modtages som medlem af Permakultur Danmark. Tidsskriftet bringer artikler om konkrete helhedsløsninger på de miljø- og klimaproblemer det moderne samfund er ved at drukne i. Permakultur er omsorg for jorden, omsorg for mennesker og lige fordeling. Permakultur vokser i hele verden, også i Danmark. Find ud af hvordan og hvorfor …

Vi holder kurser, workshops og rundvisninger på Svanholm Permakultur Landbrug, men har ikke åbent for næste sæson endnu. Følg med på facebook hvor vi slår dem op.

Halmhus bygges midt i permakultur landbruget

Så kom vi i hus…

Skovhavehuset bygget af lokale naturmaterialer, offgrid og forsænket i landskabet. Det tog kun 10 år😉… fra vi besluttede at flytte fra Den selvforsynende landsby og starte det, der i dag er Skovvirke – permakultur landbrug ved Svanholm, til vi nu bor her. Wow det er skønt nu. Vi bor midt i vores permakultur skovlandbrug, der modvirker klimaforandringerne og understøtter biodiversiteten. Store forandringer ta´r tid. Vi håber, at de træer vi har plantet vil producere mad og lagre kulstof i flere hundrede år frem i tiden.Og undervejs har vi altså tilplantet vores 1½ ha. store permakultur skovlanbrug “Permakulturgaarden.dk” med flere tusind træer og buske, fået endnu dreng, skrevet Bogen om Permakultur, udgivet Tidsskrift om Permakultur, holdt kurser og rundvisninger, så hvor lang tid det tog at bygge ved vi ikke. Men vi vil gerne give et stor tak til alle de frivillige der er kommet på workshop og hjulpet til. 🙂

#permakultur#halmhus#skovlandbrug

Hej – har du tid og lyst til at komme på arbejdsdag søndag d.25.4. kl.10-17. på Permakulturgaarden.dk der er en af de 6 gårde på Skovvirke? Vi (Jelva, Esben og Mira) sørger for frokost og te/kaffe.
OG SÅ SKAL DER KNOKLES MED AT KLARGØRE TIL BEDE MED FLERÅRIGE GRØNSAGER I SKOVHAVEN, ANLÆGGES GRAVEFRI MARKETGAARDEN TIL ENÅRGIE GRØNSAGER MV.
Skriv til mirailleris@gmail.com. Der er begrænset antal pladser og allerede flere tilmeldte.
Billedet er fra i dag, en af de skovhave bede som er anlagt… men vi skal have mange flere 🌱🌳😉

Støt naturen med en sø

På Skovvirke – Permakulturlandbrug ved Svanholm – er vi 5 familier, der arbejder på at forvandle den bare mark til et alsidigt permakultur skovlandbrug, der modvirker klimaforandringerne og understøtter biodiversiteten. Vi arbejder helt uden støtte fra staten og kan heller ikke modtage landbrugsstøtte pga. den store diversitet. Derfor tillader vi os at søge her på facebook til en sø. Vi må være ærlige, at det er svært for os at få råd til alt det, vi gerne vil🌱🌳🙂

Har du modtaget Permakultur?

Ellers er det gået tabt i posten eller du har glemt at melde dig ind eller genbetale til Permakultur Danmark.

Det er et tykt nummer med dybdegående artikler. 2 om nye permakulturlandbrug i Danmark, 1 artikel om CO2 udledning fra nybyggeri og om hvorfor permakulturbyggeri er nødvendigt, 2 dyrkningstekniske artikler om at dyrke i knækrug og og hvad vi gør mens træerne vokser op på permakulturlandbrugene? 1 artikel om vegansk permakultur, 1 om en ny fond der vil sikre jord til permakultur og meget mere.

Permakultur er et attraktivt alternativ til klima- og miljøkrise. Kom og vær med!

interesseret i det sidste skovlandbrug på Skovvirke?

Vi holder infodag d.11.april.

“Skovvirke – Permakulturlandbrug ved Svanholm” består af en klynge på 6 minelandbrug med 1½ ha til hver og 2 ha fællesjord. Vi plantede de første læhegnstræer i december 2015. I dag er mange 1000 træer plantet og flere af dem over 5 meter høje.

Vi lige nu i gang med at bygge off grid halmhuse,  mens vores skovhaver og skovlandbrug vokser op omkring husene. Vi modvirker klimaforandringerne fordi vi lagrer mere kulstof i træer og jord end vi udleder som CO2. Vi kommer til at leve af stedets ressourcer med selvforsyning og små skala permakultur landbrug og andre lokale virksomheder.  Det er en attraktiv livsstil tæt på naturen, hjemmearbejdspladser, et stærkt fællesskab, hvor hver familie samtidig skaber sit helt eget permakultur landbrug fra bunden. Foreløbigt er vi 3 familier og 2 unge par i gang. Luftfotoet her er fra 2019… så nu er vi meget længere.

Stedet ligger i tilknytning til Svanholm Storkollektiv, lige ved skov og mellem Isefjord og Roskilde fjor. 1 time fra København. Se mere https://www.facebook.com/Skovvirke og kontakt mirailleris@gmail.com med en præsentation af dig/jer, hvis det har interesse.

T-shirten skal ud i foråret

Fordi T-shirten skal ud i foråret – har vi 2 tilbud med 25% rabat frem til 1.maj.
Bli en omvandrende demonstration. Vælg selv mellem 2 motiver, 4 farver. Alle t-shirts er fairtrade, økologiske og uden PVC. Se her: https://permakulturgaarden.dk/shop/

Bogen fungerer som en total introduktion til permakultur, hvor alle centrale begreber afklares på en fint formidlet og let forståelig måde. En god håndbog til den, der selv vil i gang med permakultur. Permakultur er et bud på fremtidens mere bæredygtige levevis, og denne bog vil ganske sikkert være et godt redskab for nysgerrige læsere og samfundet … fra græsrødder til politikere.” Dansk lektørudtalelse, april 2019.

Permakulturplakat til undervisning, arbejdsredskab og dekoration i A2. Permakultur-træet viser principperne og etikken bag permakurtur, som det er beskrevet og tegnet i Bogen om Permakultur. Men her er træet malet til en smuk og livsglad plakat.

Forårstidsskriftet bringer nyt til permakultur i Danmark

Tidsskriftet har artikler om:

To nye permakultur landbrug og deres designs med market gaardening, selvfodrende systemer til grise, høns og gæs, dyrkning af vin mv.

En vegansk permakulturlandsby i Sverige, der dyrker helt vegansk og er off grid

En nye dyrkningsteknik til én- og flerårige grønsager i knækrug

Erfaringer og ideer til hvad vi gør mellem træerne, mens de vokser op, på de mange nyplantede permakulturlandbrug i Danmark

Hvor stor CO2-udledningen er fra nybyggeri og hvorfor nøjsomt permakulturbyggeri er vigtigt.

Og meget, meget mere.

Meld dig ind nu og modtag det straks: https://permakultur-danmark.dk/da/land-2/land-centre-og-startere/indmeldelse/

PerMakultur tidsskrift nr.25 kommer nu

Et flot stort nummer, der endnu engang bringer helt ny viden til Danmark. Og så er det tidsskrift nummer 25! Tak til alle jer permakulturister, der gennem 12 ½ år været med til at muliggøre udgivelsen, ved at skrive en artikel, lave et spænende projekt, annoncere, sidde i bestyrelsen mv.

Da vi udgav det første nummer i 2009 havde foreningen 15 medlemmer, hvor af Esben og jeg var 2 af dem. I dag modtages tidsskriftet af over 1300 danske adresser og der kommer dagligt nye medlemmer.

Meld dig ind i foreningen nu og modtag nummeret til marts. Sammen udvikler vi attraktive alternativer til overforbrug, miljø- og klimakrise.

Hør om permakultur og klimaforandringer i radioen.

Programmet varer en time og det starter lige et par minutter inde i linket.Det er 16 årige Jelva Illeris Schultz der er på.

Bør vi lytte mere til ungdommen? De er vel trodsalt bedre informeret end fortidens ungdomsgenerationer. Jelva Illeris Schultz er klimaaktivist hos ‘Fridays for Future’ en klimaorganisation der bl.a. vil have klima på skoleskemaet. Vi snakker også om stemmeret til 16-årige og får et yderst fyldestgørende indblik i en ungdomsgeneration præget af oprør og næstekærlighed. Dagens vært: Vitus Robak.

Hvad skal der til for, at nybyggeri reducerer CO2-udledningen nok?

I næste nummer af Tidsskrift om Permakultur kommer en dybdegående artikel, der med tal tydeliggør CO2-udledningen fra moderne byggeri og vigtigheden af at eksempelbyggerier, såsom permakultur-byggeri, der viser en byggeskik, som inspirerer til nøjsomhed og fornuftig brug af materialer.

Artiklen forklarer endvidere, at der er manglende fokus på at reducere overforbrug ved at minimere boligarealet og fremme renovering frem for nybyggeri.

Set i et CO2-budget-perspektiv forårsager nybyggeri nemlig omtrent 10 gange mere drivhusgasudledning end ’tilladt’ per beboer.

Udledning fra materialer sker vel og mærke her og nu, hvor vi i stedet skal reducere de menneskeskabte drivhusgasudledninger for at undgå kritiske tipping points med selvforstærkende mekanismer.

Forfatteren er Freja Rasmussen fra Ålborg Universitet, der har phd indenfor low-carbon designstrategier for bygninger.

Tidsskriftet modtages som medlem af Permakultur Danmark… og vi vil gerne være flere der arbejder for en fremtid der tackler klimakrisen.

Billedet er fra Skolen for Livet, som er bygget af halm elementer.