Velkommen til Permakulturgaarden, der ligger i Skovvirke, som er en klynge af 6 brug på hver 1½ ha. Fælles har vi her udover 2 ha. Permakultur skovlandbrug er den type landbrug, der lagrer mest kulstof pr. ha. Samtidigt bygger vi huse af lokale naturmaterialer og lever indenfor et bæredygtigt økologiske fodaftryk. Således er Skovvirke et eksempel på, hvordan vi kan modvirke klimaforandringerne og regenerere naturressourcerne i praksis. 

 • Bogen om Permakultur 
 • Kurser, rundvisninger, workshops og foredrag
 • Politisk arbejde for bedre vilkår for permakultur
 • Permakultur skovlandbrug, skovhaver, byggeri og energiløsninger i praksis

KURSER I 2023:

 • Udbygget kursus i permakultur skovlandbrug – KUN FOR UNGE 13.-14.maj – 400 kr i ungdomsrabat – 8 ledige pladser
 • Udbygget kursus i permakultur skovlandbrug – FOR ALLE 17.-18.maj – 4 ledige pladser
 • Dagskursus i permakultur skovlandbrug d.26.maj- 110 kr i hverdagsrabat – 18 ledige pladser
 • Dagskursus i permakultur skovlandbrug d.27.maj – 12 ledige pladser
 • Permakultur Designkursus uge 26&27 – 2000 kr i SU-rabat for de der er studeren – 5 ledige pladser

  OBS sidste år blev alle kurser hurtigt fyldt – tilmeld dig her

BOGEN OM PERMAKULTUR
 

Har solgt langt over forventet, nemlig over 5200 eksemplarer : “Bogen fungerer som en total introduktion til permakultur, hvor alle centrale begreber afklares på en fint formidlet og let forståelig måde. En god håndbog til den der selv vil i gang med permakultur … denne bog vil ganske sikkert være et godt redskab for den nysgerrige læser, fra græsrødder til politikkere, og for samfundet” Lektørudtalelse april 2019. Læs andre anbefallinger her.

 

Podcast om Permakultur Skovlandbrug

Sådan! Endelig 45 minutters godt klippet podcast om økologisk skovlandbrug og permakultur skovlandbrug.

Esben Schultz og jeg, Mira Illeris, kommer på ca. halvvejs inde, hvor vi går rundt på Skovvirke og Permakulturgaarden og fortæller om madskoven, nøddeskoven og den selvfodrende hønseskov… men også mere overordnet om at leve inden for et bæredygtigt økologisk fodaftryk, om visionen for at jorden skal genskoves, så vi kan takle klimakrisen og de uheldige politiske og økonomiske barriere herfor.

Stor tak for til journalist Kristina Grossman Due fra den2radio. Det er et godt flow fra starten hvor Anders Tærø Nielsen fortæller om klimaskov, Julie Rohde Birk der fortæller om stordrift skovlandbrug og tilskudregler… og så permakultur skovlandbrug til sidst. Lyt med : )

Lyt med og del:

http://den2radio.dk/udsendelser/fdevareproduktionens-natur-og-arkitektur-kologisk-skovlandbrug/

Oplæg om hvordan “Jorden skal genskoves med permakultur skovlandbrug”

Vil du høre oplæg om hvordan “Jorden skal genskoves med permakultur skovlandbrug, så vi kan modvirke klimaforandringerne og regenerere naturressourcerne”?

Så holder vi, Esben Schultz og Mira Illeris en times oplæg på mandag d.21.11.22 kl. 16.30 i Århus. Vi kommer med massere af fotos fra etablering af Permakulturgaarden i Skovvirke og andre permakultur skovlandbrug i Danmark, perspektiver og forslag til politiskforandring.

Herefter er en times oplæg med Anne Rehder om regenerativ jordbrug. Det hele foregår som en del af seminarrækken “Maden er vores fremtid” https://detfaellesbedste.dk/?s=maden+er+vores+fremtid%27

Tid: 16.30-20.00 – Sted: Elværket, Thorsvej 4, 8230 Aabyhøj Aarhus Tilmelding: mail til sekretariat@detfaellesbedste.dk

Permakultur Designkursus på Permakulturgaarden – klar nu, rabat indtil jul!

Så er der åbent for tilmelding til det dybdegående Permakultur designkursus på Permakulturgaarden i Skovvirke, der giver et internationalt permakultur certifikat. 600kr i rabat ved tilmelding før jul… og yderligere rabat til folk på SU.

Vi har holdt Pemakultur Designkurser siden 2009, men det er kun anden gang vi afholder på det sted, vi har arbejdet på at skabe de sidste 11 år med skovhave til selvforsyning og salg, selvfodrende hønseskov, nøddeplantage, højbedshave, off-grid halmhus mv.… altså Permakulturgaarden.dk – Skovvirke v. Svanholm.

Begrænset antal pladser, vi udbyder kun ét i 2023 : ) alle kurser i 2022 blev hurtigt fyldt

Et dybdegående Permakultur Certifikatkursus

Da bogen om Permakultur er opbygget over et PDC (Permaculture Design Course) og gennemgår alle emner et sådan kursus indeholder, udbyder vi nu et PDC, der tager udgangspunkt i, at bogen er læst. Alle kursister gav sidste år gode evalueringer på netop denne model.

Kurset er fyldt med opgaver, læringslege og workshops.

Undervisningen vil i høj grad foregå rundt omkring på Permakulturgaarden, hvor næsten alle grene af permakultur praktiseres. Altså på skovlandbruget, i skovhaven til selvforsyning og salg, i hønseskoven, i nødde/paw paw plantagen, ved vores sø med spiselige vandplanter, i vores off-grid halmhus med spildevandsdrivhus, komposttoilet som en del af skovlandbrugets næringsstofkredsløb, gengasgenerator, hybrid solfangere og biogasanlæg; (hvis vi når at sætte det op) mv. Vi ser de andre permakulturlandbrug på Skovvirke, der alle på forskellige stadier er i gang med byggeri af lokale naturmaterialer og etablering af skovlandbrug. Vi vil komme i dybden med teorier om permakultur og koble det til praksis.

Ligeledes vil emnet om organisation ses realiseret i permakulturklyngen “Skovvirke” . Enen klynge af seks permakultur landbrug, som vi har fået forhandlet igennem det politiske system, og vi vil gå i dybden med vores nyeste initiativ, som er opstart af en organisation, der skaber økonomiske strukturer, der understøtter permakultur livsstil og virksomheder lokalt og internationalt.

Studieture og gæste oplægsholdere

De permakultursystemer, vi ikke selv arbejder med i praksis vil vi se på studieture til udvalgte permakultur steder (kommer snarest) og inddrage dygtige gæsteundervisere.

Fra teori til praksis

De konkrete elementer og initiativer sammenholdes hele tiden med permakultur etikken og principperne og de perspektiveres med naturkatastroferne, som de er beskrevet i Bogen om Permakultur, således at du  styrkes i at kunne omsætte teori til praksis.

Lav dit eget permakultur design

Du kommer til at lave et permakultur design for et selvvalgt projekt som enten er dit eget sted eller en af de andre kursisters. Her giver vi sparring gennem hele processen. kurset slutter med at alle fremlægger deres design og en fælles festmiddag.

 Evalueringer fra sidste års kursister

“Det har været virkelig spændende og læringsrigt! Tak for både jeres meget idealistiske, men også pragmatiske indgangsvinkel til permakultur og for at give flere og brede vinkler til anvendelse. Det har været et meget ærligt kursus, hvilket jeg har sat pris på. Tak også for den gode styreform og planlægning med klare rammer og tider”

“Det har været super godt. Både undervisningen, eksusionerne og input fra andre kursister. Jeg valgte dette kursus bl.a. fordi det forudsatte, at man havde læst bogen, så vi ikke startede helt forfra. Det har været et stort plus.”‘

“Det har været vildt imponerende og jeg har følt mig i meget kyndige hænder. Det at komme hele vejen rundt om de store permakultur emner og reflektere med de andre i gruppen er vigtig læring… jeg har mod på, at gå igang nu. Så skønt at smage de flerårige grønsager i den dejlige mad, der blev serveret.”

“Så meget godt. Jeg er helt høj og opløftet, og jeg tror virkelig på visionerne for landbruget og alle vore projekter… også mit eget.”

“Jeg har fået dejligt konkrete værktøjer til havedesign, som jeg ser frem til at bruge og dele med andre. Det har også været et dejligt bi-produkt at tage herfra med et mindre netværk af permavenner.”

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset kan tages af alle uden andre forkundskaber end at Bogen om Permakultur skal være læst, men da kurset i vid udstrækning bygger oven på et PDC-kursus og man ser mange praktiske eksempler, kan det også med udbyttet gennemføres af dig, der har gennemført et PDC-kursus i forvejen.

Kurset er:

 • for dig, der ønsker at få mere videnom, hvordan vi skaber en livstil, et landbrug, en have, et byggeri der modvirker klimaforforandringerne ved at lagre kulstof og som samtidigt genopbygger/regenererer naturressourcerne som f.eks. biodiversitet og grundvand.
 • for dig, der vil kunne lave et gennemtænkt permakultur design for din have, for dit landbrug, for dit byggeprojekt,
 • for dig, der ønsker et kursus med erfarne undervisere, der praktiserer permakultur.

Certifikat kurset 

Kurset er et internationalt standardiseret kursus på minimum 72-timer, tilpasset lokale forhold, og giver et permakultur certifikat, der er anerkendt af Permakultur Danmark. Som certifikatholder har du mulighed for ved videre arbejde at få et permakulturdiplom. Kurset strækker sig over 10 dage fra d. 26.juni – 7.juli + en friweekend i midten, der kan bruges til observere det sted der laves permakultur design på, tage hjem eller bare til at lade den nye viden bundfælle sig på naturcampingpladsen i Svanholms skov. Det endelig program udsendes senest nogle uger før kurset.

Undervisere

Underviserne er diplomholdere Esben Schultz og Mira Illeris, der begge har mange års erfaring med permakultur i praksis og undervisning. De er bl.a. forfattere til Bogen om Permakultur, har opstartet og redigeret Tidsskrift om Permakultur i 13 år, startet Permakultur klyngen Skovvirke, hvor de har bygget off-grid halmhus og driver Permakulturgaarden.dk. Herudover har de fra 2002-2011 været initiativtagere til samt deltaget i opbygningen af Den selvforsynende landsby. De er oprindeligt uddannet økologiske landmænd men har siden 2000 udelykkende arbejde med permakultur.

Esben Schultz og Mira Illeris er endvidere aktive i samfundsdebatten gennem kronikker og debat indlæg i Information, radio program i P1 mv. De er Permakultur Danmarks politiske talspersoner.

Priser og faciliteter

Almindelig deltagelse 8200kr før jul – herefter 8800kr,-

Virksomheder 10.000kr + moms.

Deltagere på SU 6200,- før jul – herefter 6800kr.

Prisen inkluderer et års medlemskab af Permakultur Danmark, støtte til permakultur i U-lande, et eksemplar af Bogen om Permakultur og fuld økologisk kost og overnatning i telt. Der hjælpes til i køkkenet i små hold. Der serveres ikke mad i weekenden.

1500kr fungerer som et depositum og gives ikke retur ved afbud. Ved afbud senere en 20.maj gives intet retur, men billetten kan videresælges f.eks. via facebook.

Tilmeld dig her: https://permakulturgaarden.dk/shop/billet-foer-jul-600kr-i-rabat-pdc-permakultur-designkursus-uge-26-27/

Se

PODCAST: Jazz og Livskunst

Jeg, Mira, har været i Radio Jazz med udsendelsen Livskunst. Jeg snakker om, hvordan det er at forholde sig aktivt til bekymringer om klimaforandringerne gennem arbejdet med permakultur og så det svære spændingsfelt… samtidigt at skulle være en nærværende mor, der skaber en hverdag med glæde og tryghed… Lyt med

Film om Permakultur Skovlandbrug

Permakultur Skovlandbrug er den type landbrug, der lagrer mest kulstof pr. hektar. og dermed modvirker klimakrisen mest effektivt… og nu er filmen “Permakultur – Fremtidens Landbrug” færdig. Tusind tak til Stig Melgaard fra Noah for initiativet og samarbejdet. Del gerne filmen og lad os sammen skabe et helt andet landbrug. Filmen er tænkt til brug i undervisning, så vis den til undervisere du kender og lad os få Permakultur Skovlandbrug ud i de danske skoler, gymnasier mv.

Film om Permakultur Skovlandbrug på vej

Stil Melgaard fra miljøorganisation Noah har været og optage til en undervisningsfilm om permakultur skovlandbrug. Esben og jeg fortæller og der er billeder fra Permakulturgaarden… resultatet kommer senere på året.

Det er vigtigt med udbredelsen, fordi permakultur Skovlandbrug er den type landbrug, der samtidigt med at det har en høj produktion af fødevare, lagrer mest kulstof/ha pga. de mange lag af produktionstræer, -buske og flerårige grønsager… og samtidigt øger biodiversiteten pga. den store diversitet.

HVORDAN FORVANDLER VI SKOVUKRUDT TIL MAD?

Svampepodning i skoven – Vi har netop valgt at inddrage endnu en workshop på permakulturtur certifikatkurset d.27.juni-8.juli.

Kan være et billede af 3 personer, folk, der står, træ og udendørs
Kan være et billede af mad
Kan være et billede af 4 personer

På sidste foto fremlægger Lars det permakulturdeisgn han i sin tid lavede på et tilsvarende kursus… idag er det realiseret på Skovvirke.

Undervisning og workshops sker på Permakulturgaarden i Skovvirke, hvor der er mange eksempler på skovlandbrug, der regenererer naturressourcerne og modvirker klimaforandringerne: Selvfodrende hønseskov, madskove, nøddeplantage og løvfodring, cideræbler m. gæs osv. og offgrid halmhuse i alle stadier af byggeri med spændende spildevands- og energiløsninger.

På yderligere studieture supplerer vi så endnu flere aspekter af permakultur ses:

Hjortespringgård med marketgardening, Højproduktiv Permakultur-parcelhushave, Holistisk afgræsning med køer og får på Svanholm, Køge Fælles Jord m. tinyhouses , skovhave og planlagt allédyrkning, Permatopia – specialrundvisning om Permakultur, Svanholm organisation med konsensusdemokrati gennem 43 år

Kurset tager afsat i at Bogen om Permakultur er læst og derfor: Stor vægt på praksis eksempler, workshops, dybdegående teori og fordybelse i et konkret selvvalgt permakulturdesign med sparring fra Esben Schultz og Mira Illeris, der har 22 års erfaring med permakultur i praksis og formidling heraf.

Kun 3 ledige pladser… SU-rabat.

Skriv hvis du har spørgsmål… Vel mødt Mira og Esben

Noget for dig?

PERMAKULTUR bruger URSKOVEN SOM MODEL for at designe systemer, der opfylder menneskets behov, samtidigt med at vi modvirker klimaforandringerne og genopbygger naturressourserne… men HVORDAN gør vi det I PRAKSIS?

Det arbejder vi med på Permakulturgaarden i Skovvirke og de permakultursteder vi besøger på Permakultur Designkurset d.27.juni-8.juli.Her er kun 4 ledige pladser. Egenlig er alle studierabatpladserne besat, men da vi er glade for at der kommer mange unge mennesker på vores kurser, har vi valgt at droppe begrænsningen på studiepladser.

DYBDEGÅENDE OG MED MANGE PRAKSIS EKSEMPLERNår du tilmelder dig kurset modtager du Bogen om Permakultur, og da alle kursister så har læst den før kurset, kan vi nå mere i dybden med teorien, se flere praksissteder, have flere workshops og få mere tid til at arbejde med design for dit eget eller en medkursists permakultur projekt. På permakulturgaarden arbejder vi med madskov (skovhaver til selvforsyning og salg, selvfodrende hønseskov, nøddeplantage med produktiv underbeplantning, læhegn med flere funktioner, halmhus bygget af lokale naturmaterialer og designet med bevokset tag, så det falder ind i landskabet, årsudjævnet- og passiv-solvarme, komposttoilet, spildevandsdrivhus, solfanger og eget elsystem med gengasgenerator og solceller.Permakulturgaarden ligger i Klyngen Skovvirke, hvor 4 andre permakulturgårde og -huse er under etablering. En unik organisation.Men herudover tager kurset på studieture, der supplere det du ser hos os. Vi besøger Hjortespringgård, hvor 2 kvinder laver abonnementssalg fra marketgardening, til Køge Fælles Jord med skovhave og tinyhouses, til bofællesskabet Karise Permatopia med 10 ha. fælles drevet permakulturlandbrug, til Svanholm for at høre om holistisk afgræsning med 100 malkekøer og får og deres konsensusdemokrati gennem 43 år.

MAD, FRITID OG CERTIFIKATDer serveres fuld økologisk kost med permakulturgaardens produkter, så du får smagt mange flerårige grønsager. I fritiden er der mulighed for bålhygge på naturcampingpladsen i Svanholm Skov og strandture til fjordene. Kurset afsluttes, med certifikatoverrækkelse og festmiddag. Den perfekte sommerferie for dig, der vil have indhold og møde andre, der interesserer sig for permakultur.

Adresse Svanholm Skovhavevej 1, 4050 Skibby

Undervisere Esben Schultz og Mira IllerisLæs mere på:

https://permakulturgaarden.dk/…/permakultur-design…/