Økonomi omkring tidsskriftet

Økonomi omkring Tidsskrift om Permakultur, marts 2016.

Her en lille tekst om økonomi, som vi lægger frem, fordi vi nogle gange blive mødt med misforståede forestillinger om at vi tjener en masse på at lave tidsskriftet. Tidsskriftet laves overvejende med ulønnet arbejde – primært af os, men også med et stort uundværligt arbejde fra artikelforfattere, korrekturlæsere, oversættere og foreningsbestyrelser. Tak til alle der bidrager, og tak til alle der holder tidsskriftet og dermed er med til at sikre forsat udgivelse.

Vi laver ikke tidsskriftet for at tjene penge, vi laver det, fordi vi tror på det er vigtigt at få permakultur løsningerne ud til mange. Arbejdet med tidsskriftet er spændende og lærerigt, og det betyder meget for os at være med til at vise vejen mod en fremtid, der modvirker klimaforandringerne og genopbygger naturressoucerne.

Da vi i 2009 trykte de første tidsskrifter havde Permakultur Danmark 13 medlemmer, hvoraf vi selv var 1 af dem. I dag er der knap 700 danske abonnenter/medlemmer – hvoraf rigtig mange af dem er husstandsmedlemmer, uddannelses institutioner, biblioteker – så måske 1100 læsere? Herudover sælger vi 200 tidsskrifter til Norge og 500 tidsskrifter til Sverige. Vi er glade for at se denne stigning, som vi bl.a. tror skyldes den høje kvalitet i artiklerne som gang på gang har bragt helt ny viden til Norden. Siden 2014 har et medlemskab af Permakultur Danmark -Norge og -Sverige inkluderet et abonnement på tidsskriftet, og dette har også bidraget til at øge abonnentstallet og skabe dynamik i bevægelsen som helhed. Og endelig er det opløftende at se, hvordan der starter permakultur projekter op overalt i disse år.

Vi bruger svarende til ½ års fuldtidsarbejde om året på at lave tidsskriftet og det har vi gjort hvert år i nu 7 ½ år. Arbejdet med tidsskriftet er således forpligtende frivilligt arbejde år efter år. Vi har da også af og til overvejet, om det var for stor en økonomisk og arbejdsmæssig belastning for vores familie … men ender hver gang på at tidsskriftet er vigtigt, fordi det samler og kvalificerer permakultur bevægelsen, når ud til langt flere end kurser gør og er med til at sætte en ny dagsorden i samfundet om, at der er et reelt alternativ til klimaforandringer og overforbrug. Et attraktivt alternativ.

De første 5 år gav tidsskrift underskud, også selv om vi ikke regnede med løn til os selv. Vi har brugt vores arveforskud på 80.000 kr til at starte tidsskrift op og flere penge til.

Siden 2014 har vi haft et overskud på 40000kr/år før skat. Alt i alt er vi der nu, hvor tidsskriftets udgifter og indtægter hen over årene er gået i nul.

Vi regner med aldrig at få en normal løn på at lave Tidsskrift om Permakultur, men i fremtiden vil vi gerne kunne dække vores ret lave leveindkomster ved at lave tidsskriftet, holde kurser og sælge produkter fra det permakultur landbrug vi er ved at etablere. Vi ville gerne kunne betale os fra noget af det administrative arbejdet med abonnementstyring. Vi vil gerne på sigt kunne honerere tidsskriftets frivillige oversættere. Vi ville gerne i tråd med permakultur etikken kunne støtte permakultur projekter i u-landene.

Arbejdet med tidsskriftet består blandt andet i at skaffe artikler og fotos, redigere artikler og skaffe arrangementer til kalenderen og annoncer, sætte tidsskriftet op, laver aftaler med trykkeri og forsendelse, abonnement betaling og -styring mv.

Du kan støtte tidsskriftet ved at:

  • være abonnent eller medlem af dit lands Permakultur forening

  • skrive en artikel om dit spændende permakultur projekt til Tidsskrift om Permakultur (skriv først og lav en aftale)

  • tegne en annonce i tidsskriftet

  • hjælpe med oversættelse

  • fortælle om tidsskriftet til folk, du tror kunne være interesseret, dele det på nettet(facebook eller hjemmeside)

IMG_1385 (2)