PERMAKULTUR – Slik gjendanner vi natur-ressursene og motvirker klima-endringene

kr. 280,00

Kategori:

Beskrivelse

OBS – sendes d.28.oktober, når den udkommer.

Jorda skal gjenskoges med matvareproduserende skog, sånn at vi
kan motvirke klimaendringene, øke biomangfoldet og brødfø verden.
Private hager har et stort potensial, men landbruket må også omstilles.
I denne utvidede og reviderte utgaven av boken om PERMAKULTUR gis et progressivt forslag til endret arealbruk i et Danmark, som har omstilt til permakulturskoglandbruk – den typen landbruk som lagrer mest karbon, raskest. På den måten kan vi som samfunn håndtere klimakrisen.
Permakultur gjendanner nemlig naturressursene og motvirker klimaendringene ved å arbeide med naturen i stedet for mot den. Permakulturprinsippene er slik utledet fra naturens urskog, men brukes også mer indirekte i permakulturdesign. I boken gis praktiske løsninger til:

– skoghager og matskog med flerårige grønnsaker, bærbusker og frukt- og
nøttetrær, samt trær og busker med spiselige blader
– selvfôrende hønseskog og nøtteskog
– naturnær skogdrift med hjemmehørende arter
– gravefri dyrking av grønnsaker og markedshager
– korndyrking uten pløying
– karbonlagrende lavenergihus av lokale naturmaterialer
– lokale energiløsninger
– rensing av utløpsvann og akvakultur
– land-by-nettverk
– demokrati og nye pengesystemer

Med utgangspunkt i vitenskap og oppdatert med ny forskning tar denne utvidede boka tak i hele permakulturbegrepet og fungerer som ei tidsaktuell grunnbok. Alt illustreres av bilder fra 160 permakulturprosjekter. For realiseringen av permakultur som respons på klima- og biomangfoldskrisen er i full gang!

Leseruttalelse om 1. utgaven
“Boka fungerer som en fullstendig
introduksjon til permakulturen, der alle sentrale begreper oppklares på en fint formidlet og lett forståelig måte. En god håndbok til den som selv vil komme i gang med permakultur. Permakulturen er et forslag til fremtidens mer bærekrafige levemåte, og denne boka vil helt sikkert være et godt verktøy for nysgjerrige lesere og samfunnet for øvrig … fra grasrot til politikere.” 2019.

Om forfatterne
Forfatterne driver Permakulturgaarden, som ligger i en klynge av 6 samarbeidende permakulturskoglandbruk, «Skovvirke». De har 24 års erfaring med anvendelse og utvikling av permakultur i praksis, har gitt ut Tidsskrift om Permakultur gjennom 13 år, holder foredrag og kurs om emnene og er politiske talspersoner
for foreningen Permakultur Danmark.