Tilbud

Design certifiatkursus i permakultur PDC -1.-12.juli ´24

kr. 8.200,00

Kategori:

Beskrivelse

Vi har holdt Permakultur Designkurser siden 2009, men det er kun tredje gang vi afholder på det sted, vi har arbejdet på at skabe de sidste 12 år med skovhave/madskov til selvforsyning og salg, selvfodrende hønseskov, nøddeplantage, gravefridyrkning, off-grid halmhus mv.… altså Permakulturgaarden.dk i Skovvirke, 4050 Skibby.Begrænset antal pladser, vi udbyder kun ét i 2024. Alle kurser i 2022og -23 blev hurtigt fyldt.

Et dybdegående Permakultur Certifikatkursus

Da Bogen om Permakultur, der netop er udkommet i en stærkt udbygget og revideret udgave, er opbygget over et PDC (Permaculture Design Course) og gennemgår alle emner et sådan kursus indeholder, udbyder vi nu et PDC, der tager udgangspunkt i, at bogen er læst. Alle kursister gav sidste år gode evalueringer på netop denne model.

Kurset er fyldt med opgaver, læringslege og workshops.

Undervisningen vil i høj grad foregå rundt omkring på Permakulturgaarden, hvor næsten alle grene af permakultur praktiseres. Altså på skovlandbruget, i skovhaven til selvforsyning, i madskoven til salg, i hønseskoven, i nøddeskoven, ved vores sø med spiselige vandplanter, i vores off-grid halmhus med spildevandsdrivhus, komposttoilet som en del af skovlandbrugets næringsstofkredsløb, gengasgenerator, hybrid solfangere og biogasanlæg; (hvis vi når at sætte det op) mv.

Vi ser de andre permakulturlandbrug på Skovvirke, der alle på forskellige stadier er i gang med byggeri af lokale naturmaterialer og etablering af permakultur skovlandbrug. Vi vil komme i dybden med teorier om permakultur og koble det til praksis.

Ligeledes vil emnet om organisation ses realiseret i permakulturklyngen “Skovvirke” . En klynge af seks permakultur landbrug, som vi har fået forhandlet igennem det politiske system, og vi vil gå i dybden med vores nyeste initiativ, som er opstart af en organisation, der skaber økonomiske strukturer, der understøtter permakultur livsstil og virksomheder lokalt og internationalt.

Studieture og gæste oplægsholdere

De permakultursystemer, vi ikke selv arbejder med i praksis, vil vi se på studieture til udvalgte permakultur steder (kommer snarest) og inddrage dygtige gæsteundervisere.

Fra teori til praksis

De konkrete elementer og initiativer sammenholdes hele tiden med permakultur etikken og principperne og de perspektiveres med naturkatastroferne, som de er beskrevet i PERMAKULTUR bogen, således at du styrkes i at kunne omsætte teori til praksis. Alle dyrkningssystemerne sammenkobles i vores bud en ny arealanvendelse af Danmark, hvor permakultur genskover jorden.

Lav dit eget permakultur design

Du kommer til at lave et permakultur design for et selvvalgt projekt som enten er dit eget sted eller en af de andre kursisters. Her giver vi sparring gennem hele processen. Kurset slutter med at alle fremlægger deres design og en fælles festmiddag.

Evalueringer fra sidste års kursister

“Det har været virkelig spændende og læringsrigt! Tak for både jeres meget idealistiske, men også pragmatiske indgangsvinkel til permakultur og for at give flere og brede vinkler til anvendelse. Det har været et meget ærligt kursus, hvilket jeg har sat pris på. Tak også for den gode styreform og planlægning med klare rammer og tider”

“Det har været super godt. Både undervisningen, ekskursionerne og input fra andre kursister. Jeg valgte dette kursus bl.a. fordi det forudsatte, at man havde læst bogen, så vi ikke startede helt forfra. Det har været et stort plus.”‘

“Det har været vildt imponerende og jeg har følt mig i meget kyndige hænder. Det at komme hele vejen rundt om de store permakultur emner, og reflektere med de andre i gruppen er vigtig læring… jeg har mod på at gå igang nu. Så skønt at smage de flerårige grønsager i den dejlige mad, der blev serveret.”

“Så meget godt. Jeg er helt høj og opløftet, og jeg tror virkelig på visionerne for landbruget og alle vore projekter… også mit eget.”

“Jeg har fået dejligt konkrete værktøjer til havedesign, som jeg ser frem til at bruge og dele med andre. Det har også været et dejligt biprodukt at tage herfra med et netværk af permavenner.”

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset kan tages af alle uden andre forkundskaber end at bogen Permakultur skal være læst, men da kurset i vid udstrækning bygger oven på et PDC-kursus og man ser mange praktiske eksempler, kan det også med udbyttet gennemføres af dig, der har gennemført et PDC-kursus i forvejen.

Kurset er:

  • for dig, der ønsker at få mere viden om, hvordan vi skaber en livstil, et landbrug, en have, et byggeri der modvirker klimaforforandringerne ved at lagre kulstof og som samtidigt genopbygger/regenererer naturressourcerne som f.eks. biodiversitet og grundvand.

  • for dig, der vil kunne lave et gennemtænkt permakultur design for din have, for dit landbrug, for dit byggeprojekt,

  • for dig, der ønsker et kursus med erfarne undervisere, der praktiserer permakultur.

Certifikat kurset

Kurset er et internationalt standardiseret kursus på minimum 72-timer, tilpasset lokale forhold, og giver et permakultur certifikat, der er anerkendt af Permakultur Danmark. Som certifikatholder har du mulighed for ved videre arbejde at få et permakulturdiplom. Kurset strækker sig over 10 dage fra d. 1.juli – 12.juli + en friweekend i midten, der kan bruges til observere det sted, der laves permakultur-design på, tage hjem eller bare til at lade den nye viden bundfælde sig på naturcampingpladsen i Svanholms skov. Det endelig program udsendes senest nogle uger før kurset.

Undervisere

Underviserne er diplomholdere Esben Schultz og Mira Illeris, der begge har mange års erfaring med permakultur i praksis og undervisning. De er bl.a. forfattere til Bogen om Permakultur, har opstartet og redigeret Tidsskrift om Permakultur i 13 år, startet Permakultur klyngen Skovvirke, hvor de har bygget off-grid halmhus og driver Permakulturgaarden.dk. Herudover har de fra 2002-2011 været initiativtagere til samt deltaget i opbygningen af Den selvforsynende landsby. De er oprindeligt uddannet økologiske landmænd men har siden 2000 udelukkende arbejde med permakultur.

Esben Schultz og Mira Illeris er endvidere aktive i samfundsdebatten gennem kronikker og debat indlæg i Information, radio program i P1 mv. De er Permakultur Danmarks politiske talspersoner.

Priser og faciliteter

Kr. 8200 ved tilmelding før jul – herefter 8800kr,- (For deltagere på SUkr. 6200,- før jul – herefter 680kr). Prisen inkluderer et års medlemskab af Permakultur Danmark, støtte til permakultur i U-lande, et eksemplar af PERMAKULTUR bogen og fuld økologisk kost. Der hjælpes til i køkkenet i små hold. Der serveres ikke mad i weekenden.

1500kr fungerer som et depositum og gives ikke retur ved afbud. Ved afbud senere end 20.maj gives intet retur, men billetten kan videresælges f.eks. via facebook.

Overnatning i eget telt på Svanholm shelterplads 200,-.