Kom på Permakultur Certifikatkursus d.3.-12.juli på Svanholm

Permakultur handler om at skabe en bæredygtig livsstil. SONY DSCNaturen og dens kredsløb bruges som model for at indrette systemer der imødekommer menneskets og jordens behov.

Lær om skovhaver og -landbrug, dyrehold, akvakultur, byggeri, organisation, lokale penge mm. Se praktiske eksempler i økosamfundet Hallingelille, på Svanholm og i Svanholm Permakultur Skovhave. Lav et konkret design, evt. på eget sted.

Kurset er et internationalt standardiseret kursus, tilpasset lokale forhold, og giver et permakulturcertifikat. Kurset inkluderer fuld økologisk kost, et års medlemskab af Permakultur Danmark, 1 års abonnement på Tidsskrift om Permakultur og støtte til permakultur i U-lande.

Agro-Økologisk Netværk – invitation til d.20.februar

På fredag d.20.februar holder agro-økologisk netværk generalforsamling, hvor bl.a. Esben Schultz og Mira Illeris skal holde oplæg: Skovhaver / permakultur – en agro-økologisk strategi – se: Invitation til generalforsam agro-økoogisk Netværk 2015.

Formålet med mødet er: Agro-Økologisk Netværk har hidtil haft fokus på agro-økologi i det globale syd og har fokuseret på danske NGO’er, som arbejdede sammen med partnere i det globale syd. Med dette årsmøde lægger vi op til at udvide medlemskredsen til at omfatte alle med interesse for arbejdet med agro-økologiske metoder og gøre netværket til et nord-syd netværk for udveksling og inspiration mellem enkeltpersoner og NGO’er, som arbejder med agro-økologiske metoder i jordbrug- og fødevare-systemer både i det globale nord og i det globale syd – se mere på http://agrookologisknetvaerk.dk/

Status på kurser & rundvisninger … skal du med er det ved at være nu!

SONY DSC– Rundvisning i Svanholm Permakultur Skovhave 25.april – FYLDT, kom på venteliste vi opretter nok et nyt…

– Skovhavekursus i Svanholm Permakultur Skovhave 14.-15.maj – FYLDT, kom på venteliste vi opretter nok et nyt…

– Permakultur Certifikatkursus d.3.-12.juli – 7 LEDIGE PLADSER. Mon ikke det bliver fyldt inden foråret ligesom sidste år. Vi opretter ikke et ekstra af dem som i 2014 – så dette kursus er eneste mulighed i 2015.

Tidsskrift om Permakultur får nye underoverskrifter, der går skarpt ind og definerer begrundelsen for Permakultur:

Forside med nye underoverskrifterGenopbygning af naturressourcerne Fordi permakultur tager udgangspunkt i at naturressourcerne er nedbrudt og en genopbygning er nødvendig. Det er kriteriet for permakultur, at det opbygger naturressoucer – og det er netop her permakultur udmærker sig med sin helhedsorienterede vinkel.

Liv & løsninger der modvirker klimaforandringerne Fordi klimaforandringerne er den største udfordring vi som globalt samfund står midt i – den mest nedbrudte ressource. Tidsskriftet bringer artikler om attraktive løsninger så vi kan indrette vores liv, så de modvirker klimaforandringer ved dels at reducere udledningen, men også ved at lagre kulstof fra atmosfæren i jord, træers ved, byggematerialer mv.

Forsidebilledet her er fra en akvakulturhave med en lang række udbytter – som forårsnummeret 2015 vil bringe en artikel om …

Få pladser tilbage på rundvisning og kurser

Skal med med på kursus eller rundvisning i år – så er det ved at være tid til tilmelding … foSONY DSCr der er allerede ved at være fyldt.

Rundvisning i skovhaven + skovhavefrokost 25.april – 4 ledige pladser

Skovhavekursus 14.-15.maj – 4 ledige pladser

Årets Permakultur Certifikatkursus 3.-12.juli – 12 ledige pladser

Ny studietur på årets permakulturkursus

SONY DSCEfter et inspirerende besøg hos økosamfundet Hallingelille har vi aftalt at tage dertil på studietur under emnerne byggeri & energi på permakulturkurset. De har en bred vifte af løsninger med byggeri af naturmaterialer og bæredygtigt design. Her fælleshuset med deres krebse/badesø foran … i juli må den være fantastisk.