Hvad er Permakultur?

Permakultur er en helhedstankegang, der giver de teknikker og redskaber, som skal til for at genopbygge naturressourcerne og bremse de klimaforandringer, som allerede er godt på vej til at nedbryde vores naturgrundlag og kaste verden ud i en uoverskuelig og katastrofal situation. Permakultur giver det nødvendige modspil. Med permakultur kan vi i løbet af en forholdsvis kort årrække opnå en CO2 neutral livsstil og endda nå frem til en livsstil der direkte modvirker klimaforandringerne ved at lagre kulstof.

Begrebet Permakultur stammer fra 1978, hvor australierne Bill Mollison og David Holmgren udgav bogen ”Permaculture One” . Permakultur tager udgangspunkt i, at det ikke er nok at bevare ressourcegrundlaget som det er – nedbrydningen af naturgrundlaget er nu så fremskredent i forhold til jorderosion, mangel på rent vand, luftforurening, tab af biodiversitet og klimaforandringer, at det vi står overfor er en opgave omkring genopbygning.

Et helt centralt element i permakultur er det at etablere nye frodige plantesystemer, fordi disse kan opbygge muldjorden, øge biodiversiteten, rense jorden, luften og vandet, opbygge mere energi i form af biomasse, end der bruges, og modvirke klimaforandringerne ved at lagre mere kulstof, end der udledes i form af CO2. Økologisk landbrug tager udgangspunkt i traditionelle landbrugsmetoder, hvilket bl.a. vil sige at man pløjer jorden og dyrker enårige afgrøder. Der stilles krav til det økologiske landbrug, om at det skal fungere uden gift og sprøjtemidler, at dyrevelfærden skal øges mm. Permakulturlandbrug og -havebrug tager et helt andet udgangspunkt. Naturens egne økosystemer er nemlig altid bæredygtige, og dem bruger vi som model.

Men i permakultur manipulerer vi med modellen, så permakultursystemerne bliver mere produktive i forhold til menneskets behov. Dette opnås gennem bevidst design, f.eks. design af fødevareproducerende skove, også kaldet skovlandbrug og skovhaver.
Således bruger permakultur naturen og dens kredsløb mere bredt som model for at designe landbrugssystemer, bosætninger, bygninger, land-by netværker, pengesystemer osv. der imødekommer menneskets og jordens behov.

Vil du vide mere om Permakultur kan du bestille Bogen om Permakultur via webshoppen på denne side. Ovenståen tekst er uddrag fra bogen. Eller melde dig ind i den landsdækkende permakultur forening Permakultur Danmark og der igennem modtage Tidsskrift om Permakultur.