Hvad er Permakultur?

Permakultur er en helhedstankegang, der giver de teknikker og redskaber, som skal til for at genopbygge naturressourcerne og bremse de klimaforandringer, som allerede er godt på vej til at nedbryde vores naturgrundlag og kaste verden ud i en uoverskuelig og katastrofal situation. Permakultur giver det nødvendige modspil. Med permakultur kan vi i løbet af en forholdsvis kort årrække opnå en CO2 neutral livsstil og endda nå frem til en livsstil der direkte modvirker klimaforandringerne ved at lagre kulstof.

halmhus under opførsel på Svanholm Permakultur Landbrug

Begrebet Permakultur stammer fra 1978, hvor australierne Bill Mollison og David Holmgren udgav bogen ”Permaculture One” . Permakultur tager udgangspunkt i, at det ikke er nok at bevare ressourcegrundlaget som det er – nedbrydningen af naturgrundlaget er nu så fremskredent i forhold til jorderosion, mangel på rent vand, luftforurening, tab af biodiversitet og klimaforandringer, at det vi står overfor er en opgave omkring genopbygning. Et helt centralt element i permakultur er det at etablere nye frodige plantesystemer, fordi disse kan opbygge muldjorden, øge biodiversiteten, rense jorden, luften og vandet, opbygge mere energi i form af biomasse, end der bruges, og modvirke klimaforandringerne ved at lagre mere kulstof, end der udledes i form af CO2. Økologisk landbrug tager udgangspunkt i traditionelle landbrugsmetoder, hvilket bl.a. vil sige at man pløjer jorden og dyrker enårige afgrøder. Der stilles krav til det økologiske landbrug, om at det skal fungere uden gift og sprøjtemidler, at dyrevelfærden skal øges mm. Permakulturlandbrug og -havebrug tager et helt andet udgangspunkt. Naturens egne økosystemer er nemlig altid bæredygtige, og dem bruger vi som model. Men i permakultur manipulerer vi med modellen, så permakultursystemerne bliver mere produktive i forhold til menneskets behov. Dette opnås gennem bevidst design, f.eks. design af fødevareproducerende skove, også kaldet skovlandbrug og skovhaver. SONY DSC
Således bruger permakultur naturen og dens kredsløb mere bredt som model for at designe landbrugssystemer, bosætninger, bygninger, land-by netværker, pengesystemer osv. der imødekommer menneskets og jordens behov.

Vil du vide mere om Permakultur kan du bestille Bogen om Permakultur via webshoppen på denne side. Ovenståen tekst er uddrag fra bogen. Eller melde dig ind i den landsdækkende permakultur forening Permakultur Danmark og der igennem modtage Tidsskrift om Permakultur.

Vi har etableret Svanholm Permakultur Skovhave og er en af foreløbigt tre familier som er ved at etablere et permakultur landbrug på 11 ha. med et off grid halmhus på Svanholm Permakultur Landbrug.

#permakultur, #skovhave, #skovlandbrug

 

2 tanker om “Hvad er Permakultur?”

 1. Hej,

  Det her er til en skoleopgave.
  Jeg ville lige høre hvad, der er dårligt ved det konventionelle landbrug? og er permakulutr løsningen? og hvis det er løsningen, kan det så lade sig gøre i Danmark?

  Vh Elias

 2. Hej elias. Det kan være at det er lidt sent at skrive svar som du kan bruge til opgaven, men jeg kan da oplyse om at man på samsø også eksperimenterer med Skovhaver og permakultur. så det kan bestemt lade sig gøre i Danmark.

  Her er nogle af de uheldige eller ligefrem skadelige virkninger ved det vi kalder konventionelt landbrug (dvs. landbrug med kunstgødning, sprøjtemidler og enårige monokultur-planter):

  Udvaskning af næringsstoffer —> forurening af vandmiljøet, heriblandt eutrofiering og algeblomst —> fiskedød, plantedød, tab af levesteder og ynglesteder for dyr der lever i vand. Det er en meget dyr og ødelæggende konsekvens.

  Sprøjtemidler kan skade både landmanden og dyrelivet i og omkring markerne og også grundvandet og i visse tilfælde de mennesker der vælger at spise planterne. Mange drikkevandsboringer er i dag desværre forurenet af sprøjtemidler og har skabt skader på insektlivet, herunder sommerfugle, og det har igen givet problemer for fuglelivet. Alt i alt ikke godt. I troperne sprøjtes der ofte med meget giftige midler, som heldigvis er forbudt i Danmark, men rester af giftene findes i blandt andet citrus-frugter og importeret frugt.

  Kunstgødning og monokulturel enårig dyrkning udpiner jorden og nedbryder vigtige og livgivende organismer, herunder vigtige svampe som ellers hjælper planterne. det giver også et stort madspild, da det kan være svært at udnytte og afsætte alt det som dyrkes, hvis ikke markedet er til det.

  Alle disse tre punkter løses ved permakultur. Det er bare tre vigtige eksempler, men der kunne skrives meget mere.

Der er lukket for kommentarer.