om os

P1 -foto af Dorte Dalgaard

Permakulturgaarden arbejder med og formidler permakultur. Vi er forfattere til Bogen om Permakultur og en lang række artikler om permakulturens forskellige emner. Gennem 13 år har vi udgivet og redigeret  “Tidsskrift om Permakultur”., der nu er overgået til Permakultur Danmark.

Vi er politiske talspersoner for Permakultur Danmark.

Vi holder kurser, foredrag og workshops om permakultur på baggrund af vores praktiske arbejde med Skovvirke – Permakultur skovlandbrug v.  Svanholm.

Mira Illeris (f. 1979) og Esben Schultz (f. 1977)
– har gennem mange år været aktive og centralt placerede i den skandinaviske permakultur bevægelse og er i 2019 aktuelle med Bogen om Permakultur.

er begge uddannede økologiske landmænd og har taget permakulturkursus i 2001. I september 2008 fik de tildelt permakulturdiplom.
– har været initiativtagere til Den selvforsynende landsby på Sydfyn, der startede i 2004, hvor de har arbejdet med permakulturdesign i landbruget og designet og bygget eget halmhus.
– startede i 2009 Tidsskrift om Permakultur, som de siden har redigeret og udgivet 2 gange årligt.
– har gennemført skovhavekursus hos en af verdens førende skovhavedyrkere, engelske Martin Crawford og i 2012 etableret en skovhave på 3000 m2 indenfor Svanholm Storkollektiv. I 2014 indgik de i en dokumentar-radioudsendelse i P1 om Svanholm Skovhave, som fik over 150.000 lyttere.
– har taget initiativ til Permakultur Landbrugene på Svanholm, hvor de i 2015 fik tilladelse til etablering af et permakultur-område med 6 boliger og tilhørende driftbygninger. Her er de nu ved at starte skovhave og permakultur landbrug op samt bygge halmhus, og flere andre familier er også igang.
– har besøgt mange permakultur projekter rundt om i Europa.
– er forfattere til en lang række artikler i Tidsskrift om Permakultur og andre medier.
– har undervist og arrangeret over 20 permakultur design-kurser og skovhavekurser og afholdt en række bygge-workshops.
– har jævnligt holdt foredrag om deres forskellige arbejdsfelter indenfor permakultur.