Kategoriarkiv: Uncategorized

Noget for dig?

PERMAKULTUR bruger URSKOVEN SOM MODEL for at designe systemer, der opfylder menneskets behov, samtidigt med at vi modvirker klimaforandringerne og genopbygger naturressourserne… men HVORDAN gør vi det I PRAKSIS?

Det arbejder vi med på Permakulturgaarden i Skovvirke og de permakultursteder vi besøger på Permakultur Designkurset d.27.juni-8.juli.Her er kun 4 ledige pladser. Egenlig er alle studierabatpladserne besat, men da vi er glade for at der kommer mange unge mennesker på vores kurser, har vi valgt at droppe begrænsningen på studiepladser.

DYBDEGÅENDE OG MED MANGE PRAKSIS EKSEMPLERNår du tilmelder dig kurset modtager du Bogen om Permakultur, og da alle kursister så har læst den før kurset, kan vi nå mere i dybden med teorien, se flere praksissteder, have flere workshops og få mere tid til at arbejde med design for dit eget eller en medkursists permakultur projekt. På permakulturgaarden arbejder vi med madskov (skovhaver til selvforsyning og salg, selvfodrende hønseskov, nøddeplantage med produktiv underbeplantning, læhegn med flere funktioner, halmhus bygget af lokale naturmaterialer og designet med bevokset tag, så det falder ind i landskabet, årsudjævnet- og passiv-solvarme, komposttoilet, spildevandsdrivhus, solfanger og eget elsystem med gengasgenerator og solceller.Permakulturgaarden ligger i Klyngen Skovvirke, hvor 4 andre permakulturgårde og -huse er under etablering. En unik organisation.Men herudover tager kurset på studieture, der supplere det du ser hos os. Vi besøger Hjortespringgård, hvor 2 kvinder laver abonnementssalg fra marketgardening, til Køge Fælles Jord med skovhave og tinyhouses, til bofællesskabet Karise Permatopia med 10 ha. fælles drevet permakulturlandbrug, til Svanholm for at høre om holistisk afgræsning med 100 malkekøer og får og deres konsensusdemokrati gennem 43 år.

MAD, FRITID OG CERTIFIKATDer serveres fuld økologisk kost med permakulturgaardens produkter, så du får smagt mange flerårige grønsager. I fritiden er der mulighed for bålhygge på naturcampingpladsen i Svanholm Skov og strandture til fjordene. Kurset afsluttes, med certifikatoverrækkelse og festmiddag. Den perfekte sommerferie for dig, der vil have indhold og møde andre, der interesserer sig for permakultur.

Adresse Svanholm Skovhavevej 1, 4050 Skibby

Undervisere Esben Schultz og Mira IllerisLæs mere på:

https://permakulturgaarden.dk/…/permakultur-design…/

Pludselig 2 ledige pladser i praktikuge på Permakulturgaarden i Skovvirke!

 Hverdagene kl.9-15 i uge 17 (d.25.-29.april) har vi praktikuge på Permakulturgaarden… den har længe vejret fyldt, men nu er der kommet 2 afbud. Skal du med?   Arbejdet bliver varieret med forskellige opgaver på permakulturlandbruget: Lægge kartofler med lagsange-metoden, etablere gravefri bede, forårspleje træer, hegne i nødde-/gedeplantagen, etablere flerårige grønsager mm.   Du kan enten sove hjemme eller på Svanholms naturcampingplads. Medbring telt og sovegrej, madpakke og arbejdslyst.   Kontakt mirailleris@gmail.com

LÆR… og LAV dit eget PERMAKULTURdesign!

Hvordan sparer vi arbejde og skaber nyttige forbindelser, når vi vil indrette vores liv, have, skovhave, skovlandbrug, hus, byhave mm.., så det modvirker klimaforandringerne og regenererer naturressourcerne? Vi laver et gennemtænkt permakultur-design!

Og det er netop en stor styrke ved Permakultur Designkurset, at kursisterne efter dage med undervisning, studieture og workshops har et døgn, hvor de laver et Permakultur design for et selvvalgt aktuelt sted. Ofte er der jo flere kursister, der skal hjem og i gang på deres sted og så får de et design med hjem fra kurset. Esben og jeg har på den måde vejledt på mange permakulturdesigns og jeg synes faktisk det fungerer bedre end, når vi kommer ud som konsulenter.

På dette års kursus i uge 26&27 har vi indlagt en friweekend, hvor kursisterne har mulighed for at tage hjem og observere på det sted de laver design for.

Slutteligt ender kurset med uddeling af et internationalt standardiserede Permakultur Certifikat, festmiddag og fejring!

Kurset er allerede halvt fyldt, så det er først til mølle, vi holder kun et i år og vores andre kurser er så godt som fyld… skriv hvis du har spørgsmål eller tilmeld dig nu. https://permakulturgaarden.dk/

SONY DSC
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er August-certifikatkursus-139-1024x685.jpg
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

geder, nødder og metan…

Så kom der de sødeste kid i nøddeplantagen på Permakulturgaarden. Nødderne er hovedproduktionen, men gederne holder græs og skadedyr i nødderne nede og giver glæde til os og kursister… kan disse funktioner så retfærdiggøre metanudledningen?

Hvad er et Permakultur certifikat Kursus (PDC) ?

Det er vi blevet spurgt om nogle gange nu.

  • Det er et internationalt standardiseret kursus, tilpasset lokale forhold, som giver et permakulturcertifikat. Certifikatet giver et godt afsæt for at arbejde videre med permakultur i praksis eller undervisning og senere få et permakultur diplom.
  • Det er et kursus som bredt omhandler en livsstil, der regenererer naturressourcerne og modvirker klimaforandringerne, dvs. alle permakulturens områder: Skovhaver og højbede, skovlandbrug og dyrehold, holistisk afgræsning og permakulturel korndyrkning, kulstoflagrende lavenergihuse af lokale materialer, lokale energiløsninger, akvakultur og spildevand, land-by-netværk og organisation, bæredygtig økonomi og demokrati i lokalsamfund.
  • Afslutningsvist på kurset laves et permakultur design for et selvvalgt sted… alene eller som gruppearbejde.

Her annonce om kurserne på Permakulturgaarden i år, men der holdes certifikatkurser andre steder i Danmark også. Vi har afholdt permakultur kurser siden 2009. Status på tilmeldinger er ligenu :

Permakultur skovlandbrugskurset d.13.-15.maj er fyldt

Permakultur Skovlandbrugskurset d.21.maj har 6 ledige pladser

Permakultur Certifikatkurset i uge 26&27(27.juni-8.juli) er ca. halvt fyldt.

Læs mere om kurserne her og skriv, hvis du har spørgsmål – bedste hilsner Esben og Mira https://permakulturgaarden.dk/arrangementer/

Ønsker kontakt til alle permakultur skovlandbrug eller landbrug, der gerne vil indarbejde denne type dyrkning – kender du nogen?

Esben og jeg er blevet tildelt en post som Permakultur Danmarks politiske talspersoner, og dermed skal vi forsætte vores allerede i gangværende arbejde på at forbedre vilkårene for permakultur landbrug.

Vi arbejder dels på ændringer af barrierer for permakultur skovlandbrug i planloven og med den manglende landbrugsstøtte til denne landbrugstype, der netop modvirker klimaforandringerne mest effektivt.

I forhold til landbrugsstøtten, vil vi gerne have emails på alle landbrug, der enten allerede arbejder med permakultur skovlandbrug eller som ønsker at etablere det i fremtiden (men f.eks. ikke gør det pga. frafaldet af landbrugsstøtte). Kan du hjælpe os? Landbrugenes kontakt-email sendes til mirailleris(snabela)gmail.com

Vi vil så sende et spørgeskema til landbrugene for at afdække: Hvor mange permakultur skovlandbrug der er? Hvor mange der får støtte og hvordan de oplever det? Hvor mange der ikke får støtte og hvorfor? Hvor mange landbrug, der gerne vil i gang og hvad der holder dem tilbage fra at etablere permakultur skovlandbrug.

Vi vil bruge viden fra spørgeskemaerne i vores arbejde overfor de politikere og/eller embedsmænd, som vi allerede har haft møde med. Vi vurderer nemlig, at vi er flere end de tror, og det kan være med til at lægge pres på systemet.

Du kan læse om vores foreløbige politiske arbejde her.

6000 kr til træer og klimaaktivisme i afrika

Så har Tidsskrift om Permakultur/Permakulturgaarden.dk doneret 4500kr til organisationen Food &Trees for Afrika og nærmere bestemt et projekt de har med at plante robuste og produktive skovhaver. Yderligere har vi doneret 1500kr til klimaaktivisme i Afrika.

Det er som vores afslutning som redaktører på Tidsskrift om Permakultur, for selvom vi med det arbejde aldrig har opnået en normal timeløn, har vi gennem årene haft stående nedenståen i kolofonen… og to ting er sikkert 6000kr bliver til mange, mange træer i Afrika og vi har langt flere penge end de. Det er permakulturens etik om lige fordeling og på en måde er det jo alle jer abonnenter der er med til at donere.

“Tidsskrift om Permakultur laves p.t. med delvist ulønnet arbejde. I tråd med permakultur etikken vil et evt. fremtidigt overskud blive anvendt til:

1) At bidrage til at dække udgivernes basale behov inden for en permakultur livsstil.
2) At hjælpe mennesker i U-lande til at dække deres basale behov indenfor en permakultur livsstil.”

https://gogetfunding.com/foussenys-fight-for-climate-justice-in-mali/

Arrangement-Kalender

Så er sommerens samlede arrangement-kalender for Permakulturgaarden i Skovvirke klar! Vi har tidligere holdt 12 Permakultur Designkurser og mange skovhavekurser, men vi glæder os rigtig meget til at formidle og dele viden fra det sted, vi har arbejdet på at realisere de sidste 10 år… og som nu står som et frodigt og varieret skovlandbrug rundt om vores off-grid halmhus🌱🌿🌳🍎Et landbrug der modvirker klimaforandringerne og genopbygger naturressourcerne.

Designet af landbruget er essensen af 22 års arbejde med permakultur både fra studier, rejser og praktisk erfaring. Der er allerede flere tilmeldte til alle kurserne🙂

12.februar – Vi er oplægsholdere på temadag om skovlandbrug i Taastrup – arrangeret af DN og Permakultur Danmark

13.-15. maj – Udbygget permakultur skovlandbrugskursus21.maj – Permakultur skovlandbrugskursus

29.maj – Rundvisning for DN-Hillerød

27.juni-8.juli – Permakultur Certifikatkursus – PDC

Der kommer jo nok flere små rundvisnings- og oplægsarrangementer til… men ikke flere af de lange kurser.

Skriv hvis du har spørgsmål🙂🙃🙂

Læs mere og tilmeld dig her https://permakulturgaarden.dk/

Sidste tidsskrift fra Permakulturgaarden går i trykken

Da vi i 2009 udgav første nummer af tidsskriftet var der 15 medlemmer af Permakultur Danmark… i dag sendes tidsskriftet til 1500 adresser!

Og for første gang i de 13 år vi har redigeret og udgivet tidsskriftet har vi tilladt os at sætte vores egen familie på forsiden. Fotoet er taget i lørdags foran vores off-grid halmhus på Permakulturgaarden i Skovvirke.

Det er et rigtig godt nummer med mange spændende artikler, der bringer nyt selv for erfarne permakulturister om både byggeri, dyrkning og tekniske løsninger til en livsstil, der modvirker klimaforandringerne og genopbygger naturressourcerne.

Tidsskriftet modtages som medlem af Permakultur Danmark – en aktiv forening i vækst… og vi vil gerne være flere: https://permakultur-danmark.dk/da/land-2/land-centre-og-startere/indmeldelse/

Fremover udgives tidsskriftet af Permakultur Danmark, der har nedsat en dygtig redaktionsgruppe. Selv arbejder vi videre med flere permakultur bøger, politisk arbejde, kurser og foredrag samt selvfølgelig udvikling af Permakulturgaarden.