Alle indlæg af Mira Illeris

Kom på Permakultur Certifikatkursus d.3.-12.juli på Svanholm

Permakultur handler om at skabe en bæredygtig livsstil. SONY DSCNaturen og dens kredsløb bruges som model for at indrette systemer der imødekommer menneskets og jordens behov.

Lær om skovhaver og -landbrug, dyrehold, akvakultur, byggeri, organisation, lokale penge mm. Se praktiske eksempler i økosamfundet Hallingelille, på Svanholm og i Svanholm Permakultur Skovhave. Lav et konkret design, evt. på eget sted.

Kurset er et internationalt standardiseret kursus, tilpasset lokale forhold, og giver et permakulturcertifikat. Kurset inkluderer fuld økologisk kost, et års medlemskab af Permakultur Danmark, 1 års abonnement på Tidsskrift om Permakultur og støtte til permakultur i U-lande.

Agro-Økologisk Netværk – invitation til d.20.februar

På fredag d.20.februar holder agro-økologisk netværk generalforsamling, hvor bl.a. Esben Schultz og Mira Illeris skal holde oplæg: Skovhaver / permakultur – en agro-økologisk strategi – se: Invitation til generalforsam agro-økoogisk Netværk 2015.

Formålet med mødet er: Agro-Økologisk Netværk har hidtil haft fokus på agro-økologi i det globale syd og har fokuseret på danske NGO’er, som arbejdede sammen med partnere i det globale syd. Med dette årsmøde lægger vi op til at udvide medlemskredsen til at omfatte alle med interesse for arbejdet med agro-økologiske metoder og gøre netværket til et nord-syd netværk for udveksling og inspiration mellem enkeltpersoner og NGO’er, som arbejder med agro-økologiske metoder i jordbrug- og fødevare-systemer både i det globale nord og i det globale syd – se mere på http://agrookologisknetvaerk.dk/

Status på kurser & rundvisninger … skal du med er det ved at være nu!

SONY DSC– Rundvisning i Svanholm Permakultur Skovhave 25.april – FYLDT, kom på venteliste vi opretter nok et nyt…

– Skovhavekursus i Svanholm Permakultur Skovhave 14.-15.maj – FYLDT, kom på venteliste vi opretter nok et nyt…

– Permakultur Certifikatkursus d.3.-12.juli – 7 LEDIGE PLADSER. Mon ikke det bliver fyldt inden foråret ligesom sidste år. Vi opretter ikke et ekstra af dem som i 2014 – så dette kursus er eneste mulighed i 2015.