Alle indlæg af Mira Illeris

Efter mange overvejelser er vi nået frem til, at vi vil stoppe med det spændende arbejde som redaktører og udgivere af Tidsskrift om Permakultur, som vi startede op i 2009. 

Vi stopper dels fordi vi oplever, at vi har opnået det vi gerne ville, da vi startede tidsskriftet, nemlig at udbrede permakultur i Danmark, Norge og Sverige og give det en klar retning. Og dels fordi vi gerne vil have fokus på at få vores permakulturgård flot, holde kurser og har flere permakulturbøger, vi gerne vil have tid til at skrive.

Vi laver det næste efterårsnummer, og herefter vil Permakultur Danmarks meget kompetente bestyrelse være klar og forsætte tidsskriftet!

Tak til alle der gennem tiden har abonneret, skrevet artikler, taget fotos, oversat, tegnet annoncer, læst korrektur, siddet i bestyrelsernene osv. … uden jer var det aldrig lykkedes.

Mange hilsner Esben og Mira

Vores Svar til ministeriet: Permakultur Skovlandbrug skal belønnes for kulstoflagring og Biodiversitet

Vi har modtaget svar og svaret Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri om forholdet med, at permakultur skovlandbrug ikke modtager støtte på lige fod med det øvrige landbrug, skønt disse brug lagrer langt mere kulstof og understøtter biodiversiteten. På den måde straffes permakultur skovlandbrug jo direkte økonomisk for at arbejde med mange træer og stor diversitet.

Deres svar siger kort fortalt, at de syntes det er for bøvlet at kontrollere så diverse landbrug på under 2 ha. Men faktisk laver de allerede kontrolarbejde, når de tjekker om vi kan leve op til økologi reglerne… så det er et spørgsmål om vilje.

Hvordan for di det sammen igennem?

Du kan læse mere om vores politiske arbejde her: https://permakulturgaarden.dk/politisk-arbejde/

Tilbud på Permakultur T-Shirts

Fordi T-shirten skal ud og på virker forlænger tilbuddet på T-shirt med bog eller plakat så det gælder maj med. https://permakulturgaarden.dk/shop/

Med denne t-shirt serie, håber vi at få permakultur løsninger ud til flere. Vi håber den kan sætte gang i samtaler i hverdagen og være iøjnefaldende til demonstrationer. Vi håber således t-shirten vil være med til at udbrede permakultur, såvel praktisk som politisk.

Der er nemlig brug for langt mere grundlæggende forandringer, end de lappeløsninger, der ofte er oppe i samfundsdebatten. Permakultur kommer med attraktive helhedsløsninger, der lagrer kulstof (CO2) i træer, jord og byggematerialer – dvs. vi modvirker klimaforandringerne. Med permakultur løsninger kan vi sætte kraftigt nok ind, til at klimakrisen kan standses.

ALLE T-SHIRTS ER FAIRTRADE, ØKOLOGISKE OG UDEN PVC I TRYKKET.

Er permakultur skovlandbrug ved at blive visionen for fremtidens landbrug?

Baeredygtighed

https://okologi.dk/vi-arbejder-for/maerkesager/pris-paa-baeredygtighed/vision-for-fremtidens-landbrug/
Billedet er i hver fald fra Permakulturgaarden på Skovvirke sidste år på denne tid.
I dag er træer og buske større og vi har fået anlagt mere af bunddækkelaget med flerårige grønsager i både skovhaven til selvforsyning og den i større skala til salg, fået geder under valnød- kastanje og hjertenøddetræer, snart kommer hønsene til den selvfodrende hønseskov, gravefri have med 1 årige grønsager og læhegnet der udelukkende består af hjemmehørende arter summer og kvidrer af liv. Landbruget, der lagrer kulstof svarende til 22 ton C02/år – takler klima- og biodiversitetskrisen.
Vil du lære om permakultur landbrug har vi 2 specialkurser i permakultur skovlandbrug i år.

13.06.21. – FÅ LEDIGE PLADSER

11.09. 21. – LEDIGE PLADSER

Tilmelding her: https://permakulturgaarden.dk/Underviserne er Mira Illeris og Esben Schultz.

Nyt Specialkursus i permakultur skovlandbrug

Med udgangspunkt i Permakulturgaardens design og praksis lærer du om permakultur skovlandbrug og permakulturhaver, om skovhaver med stor diversitet i krone- og busklaget og gode blandingskulturer af flerårige grønsager til selvforsyning og på større skala til salg, gravefri dyrkning af enårige grønsager, hønseskov og nøddetræer med geder, læhegn mv. Få viden du ikke kan få andre steder.

Praksis sættes samtidigt i perspektiv med visionen for, hvordan vi takler klimakrisen og genopbygger naturen.

13.06.21 eller d.11.9. 21. Kl.10-16.30 inklusiv skovhavefrokost, te, kaffe og kage. Der er allrede en del tilmeldte til kurset i juni. Tilmeld dig her: https://permakulturgaarden.dk/shop/

Underviserne er Esben Schultz og Mira Illeris, der begge har mange års erfaring med permakultur i praksis og undervisning. De er bl.a. forfattere til Bogen om Permakultur og redigerer Tidsskrift om Permakultur.

Så kom vi i hus…

Skovhavehuset bygget af lokale naturmaterialer, offgrid og forsænket i landskabet. Det tog kun 10 år😉… fra vi besluttede at flytte fra Den selvforsynende landsby og starte det, der i dag er Skovvirke – permakultur landbrug ved Svanholm, til vi nu bor her. Wow det er skønt nu. Vi bor midt i vores permakultur skovlandbrug, der modvirker klimaforandringerne og understøtter biodiversiteten. Store forandringer ta´r tid. Vi håber, at de træer vi har plantet vil producere mad og lagre kulstof i flere hundrede år frem i tiden.Og undervejs har vi altså tilplantet vores 1½ ha. store permakultur skovlanbrug “Permakulturgaarden.dk” med flere tusind træer og buske, fået endnu dreng, skrevet Bogen om Permakultur, udgivet Tidsskrift om Permakultur, holdt kurser og rundvisninger, så hvor lang tid det tog at bygge ved vi ikke. Men vi vil gerne give et stor tak til alle de frivillige der er kommet på workshop og hjulpet til. 🙂

#permakultur#halmhus#skovlandbrug

Hej – har du tid og lyst til at komme på arbejdsdag søndag d.25.4. kl.10-17. på Permakulturgaarden.dk der er en af de 6 gårde på Skovvirke? Vi (Jelva, Esben og Mira) sørger for frokost og te/kaffe.
OG SÅ SKAL DER KNOKLES MED AT KLARGØRE TIL BEDE MED FLERÅRIGE GRØNSAGER I SKOVHAVEN, ANLÆGGES GRAVEFRI MARKETGAARDEN TIL ENÅRGIE GRØNSAGER MV.
Skriv til mirailleris@gmail.com. Der er begrænset antal pladser og allerede flere tilmeldte.
Billedet er fra i dag, en af de skovhave bede som er anlagt… men vi skal have mange flere 🌱🌳😉

Støt naturen med en sø

På Skovvirke – Permakulturlandbrug ved Svanholm – er vi 5 familier, der arbejder på at forvandle den bare mark til et alsidigt permakultur skovlandbrug, der modvirker klimaforandringerne og understøtter biodiversiteten. Vi arbejder helt uden støtte fra staten og kan heller ikke modtage landbrugsstøtte pga. den store diversitet. Derfor tillader vi os at søge her på facebook til en sø. Vi må være ærlige, at det er svært for os at få råd til alt det, vi gerne vil🌱🌳🙂

Har du modtaget Permakultur?

Ellers er det gået tabt i posten eller du har glemt at melde dig ind eller genbetale til Permakultur Danmark.

Det er et tykt nummer med dybdegående artikler. 2 om nye permakulturlandbrug i Danmark, 1 artikel om CO2 udledning fra nybyggeri og om hvorfor permakulturbyggeri er nødvendigt, 2 dyrkningstekniske artikler om at dyrke i knækrug og og hvad vi gør mens træerne vokser op på permakulturlandbrugene? 1 artikel om vegansk permakultur, 1 om en ny fond der vil sikre jord til permakultur og meget mere.

Permakultur er et attraktivt alternativ til klima- og miljøkrise. Kom og vær med!

interesseret i det sidste skovlandbrug på Skovvirke?

Vi holder infodag d.11.april.

“Skovvirke – Permakulturlandbrug ved Svanholm” består af en klynge på 6 minelandbrug med 1½ ha til hver og 2 ha fællesjord. Vi plantede de første læhegnstræer i december 2015. I dag er mange 1000 træer plantet og flere af dem over 5 meter høje.

Vi lige nu i gang med at bygge off grid halmhuse,  mens vores skovhaver og skovlandbrug vokser op omkring husene. Vi modvirker klimaforandringerne fordi vi lagrer mere kulstof i træer og jord end vi udleder som CO2. Vi kommer til at leve af stedets ressourcer med selvforsyning og små skala permakultur landbrug og andre lokale virksomheder.  Det er en attraktiv livsstil tæt på naturen, hjemmearbejdspladser, et stærkt fællesskab, hvor hver familie samtidig skaber sit helt eget permakultur landbrug fra bunden. Foreløbigt er vi 3 familier og 2 unge par i gang. Luftfotoet her er fra 2019… så nu er vi meget længere.

Stedet ligger i tilknytning til Svanholm Storkollektiv, lige ved skov og mellem Isefjord og Roskilde fjor. 1 time fra København. Se mere https://www.facebook.com/Skovvirke og kontakt mirailleris@gmail.com med en præsentation af dig/jer, hvis det har interesse.