Samarbejde med Alternativet og andre der arbejder med at omstille landbruget

I går var vi, som politiske talspersoner for Permakultur Danmark til møde med Franciska Rosenkilde https://www.facebook.com/rosenkildefranciska fra https://alternativet.dk/, der netop har skudt en ny kampagne i gang

“Danmarks nye landbrugsparti”.

Vi snakkede om det forslag til ny arealanvendelse vi præsentere i den stærkt udbyggede version af Permakultur bogen. Et forslag hvor 64% af Danmark genskoves, med madskove, hønseskove, nøddeskove, tømmerskove, energiskove, løvenge og urørte naturskove. Et forslag hvor vi som landbruget i dag stadig brødføder 12 millioner mennesker på dansk jord, men samtidigt lagrer kulstof svarende til 21 mio. tons CO2/år, svarende til 3,5 tons/dansker og samtidig udlægger 38% af arealet til egentlig natur (læs mere https://permakulturgaarden.dk/bog/).

Vi ser frem til et fremtidigt samarbejde med Alternativet, Regenerativt jordbrug https://www.facebook.com/regenerativt, Skovlandbrug https://www.facebook.com/groups/skovlandbrug. Vi ser det som vigtigt at vi finder den gode balance, hvor vi forskellige aktører der arbejder for et nyt landbrug, på en gang kan samarbejder og anerkende de forskellige tilgange til omstilling af landbruget.

Gennem dit medlemskab af foreningen Permakultur Danmark https://www.permakultur.dk/ støtter du vores arbejde.