Vidste du, at man faktisk kan se på en hønes hjerne, om den har haft en mor? Fremtidens kost og landbrug, skal være langt mere plantebaseret… men kan vi integrere lidt dyr, hvor dyrevelfærden er i top, klimaforandringerne modvirkes og naturressourcerne regenereres? Det tilstræber vi på Permakulturgaarden med en selvfodrende hønseskov, skovhave/madskov til selvforsyning og salg med frugt, nødder og bær over flerårige grønsager, nødde/paw paw plantage, produktive læhegn m.v.

Kom og lær mere på vores intensive dagskurser eller udbyggede weekendskurser i permakultur skovlandbrug… eller på vores 2 ugers Permakultur certifikatkursus.

Her en få timer gammel kylling, der sammen med sine søskende nyder varmen og lyden fra sin mor og lærer at spise. Har den ikke haft en mor kan man med det blotte øje ved obduktion se at hjernen er asymetrisk. Tænk på kontrasten til alle de kyllinger, der klækker på store hønserier og går i alt for store fabriksstalde inden de transporteres ud til bonden… Lad os sammen skabe et helt andet fødevaresystem. Permakulturbevægelsen vokser stærkt i disse år. Vel mødt Esben Schultz og Mira Illeris.