Podcast om Permakultur Skovlandbrug

Sådan! Endelig 45 minutters godt klippet podcast om økologisk skovlandbrug og permakultur skovlandbrug.

Esben Schultz og jeg, Mira Illeris, kommer på ca. halvvejs inde, hvor vi går rundt på Skovvirke og Permakulturgaarden og fortæller om madskoven, nøddeskoven og den selvfodrende hønseskov… men også mere overordnet om at leve inden for et bæredygtigt økologisk fodaftryk, om visionen for at jorden skal genskoves, så vi kan takle klimakrisen og de uheldige politiske og økonomiske barriere herfor.

Stor tak for til journalist Kristina Grossman Due fra den2radio. Det er et godt flow fra starten hvor Anders Tærø Nielsen fortæller om klimaskov, Julie Rohde Birk der fortæller om stordrift skovlandbrug og tilskudregler… og så permakultur skovlandbrug til sidst. Lyt med : )

Lyt med og del:

http://den2radio.dk/udsendelser/fdevareproduktionens-natur-og-arkitektur-kologisk-skovlandbrug/