HVORDAN FORVANDLER VI SKOVUKRUDT TIL MAD?

Svampepodning i skoven – Vi har netop valgt at inddrage endnu en workshop på permakulturtur certifikatkurset d.27.juni-8.juli.

Kan være et billede af 3 personer, folk, der står, træ og udendørs
Kan være et billede af mad
Kan være et billede af 4 personer

På sidste foto fremlægger Lars det permakulturdeisgn han i sin tid lavede på et tilsvarende kursus… idag er det realiseret på Skovvirke.

Undervisning og workshops sker på Permakulturgaarden i Skovvirke, hvor der er mange eksempler på skovlandbrug, der regenererer naturressourcerne og modvirker klimaforandringerne: Selvfodrende hønseskov, madskove, nøddeplantage og løvfodring, cideræbler m. gæs osv. og offgrid halmhuse i alle stadier af byggeri med spændende spildevands- og energiløsninger.

På yderligere studieture supplerer vi så endnu flere aspekter af permakultur ses:

Hjortespringgård med marketgardening, Højproduktiv Permakultur-parcelhushave, Holistisk afgræsning med køer og får på Svanholm, Køge Fælles Jord m. tinyhouses , skovhave og planlagt allédyrkning, Permatopia – specialrundvisning om Permakultur, Svanholm organisation med konsensusdemokrati gennem 43 år

Kurset tager afsat i at Bogen om Permakultur er læst og derfor: Stor vægt på praksis eksempler, workshops, dybdegående teori og fordybelse i et konkret selvvalgt permakulturdesign med sparring fra Esben Schultz og Mira Illeris, der har 22 års erfaring med permakultur i praksis og formidling heraf.

Kun 3 ledige pladser… SU-rabat.

Skriv hvis du har spørgsmål… Vel mødt Mira og Esben