Noget for dig?

PERMAKULTUR bruger URSKOVEN SOM MODEL for at designe systemer, der opfylder menneskets behov, samtidigt med at vi modvirker klimaforandringerne og genopbygger naturressourserne… men HVORDAN gør vi det I PRAKSIS?

Det arbejder vi med på Permakulturgaarden i Skovvirke og de permakultursteder vi besøger på Permakultur Designkurset d.27.juni-8.juli.Her er kun 4 ledige pladser. Egenlig er alle studierabatpladserne besat, men da vi er glade for at der kommer mange unge mennesker på vores kurser, har vi valgt at droppe begrænsningen på studiepladser.

DYBDEGÅENDE OG MED MANGE PRAKSIS EKSEMPLERNår du tilmelder dig kurset modtager du Bogen om Permakultur, og da alle kursister så har læst den før kurset, kan vi nå mere i dybden med teorien, se flere praksissteder, have flere workshops og få mere tid til at arbejde med design for dit eget eller en medkursists permakultur projekt. På permakulturgaarden arbejder vi med madskov (skovhaver til selvforsyning og salg, selvfodrende hønseskov, nøddeplantage med produktiv underbeplantning, læhegn med flere funktioner, halmhus bygget af lokale naturmaterialer og designet med bevokset tag, så det falder ind i landskabet, årsudjævnet- og passiv-solvarme, komposttoilet, spildevandsdrivhus, solfanger og eget elsystem med gengasgenerator og solceller.Permakulturgaarden ligger i Klyngen Skovvirke, hvor 4 andre permakulturgårde og -huse er under etablering. En unik organisation.Men herudover tager kurset på studieture, der supplere det du ser hos os. Vi besøger Hjortespringgård, hvor 2 kvinder laver abonnementssalg fra marketgardening, til Køge Fælles Jord med skovhave og tinyhouses, til bofællesskabet Karise Permatopia med 10 ha. fælles drevet permakulturlandbrug, til Svanholm for at høre om holistisk afgræsning med 100 malkekøer og får og deres konsensusdemokrati gennem 43 år.

MAD, FRITID OG CERTIFIKATDer serveres fuld økologisk kost med permakulturgaardens produkter, så du får smagt mange flerårige grønsager. I fritiden er der mulighed for bålhygge på naturcampingpladsen i Svanholm Skov og strandture til fjordene. Kurset afsluttes, med certifikatoverrækkelse og festmiddag. Den perfekte sommerferie for dig, der vil have indhold og møde andre, der interesserer sig for permakultur.

Adresse Svanholm Skovhavevej 1, 4050 Skibby

Undervisere Esben Schultz og Mira IllerisLæs mere på:

https://permakulturgaarden.dk/…/permakultur-design…/