Vores Svar til ministeriet: Permakultur Skovlandbrug skal belønnes for kulstoflagring og Biodiversitet

Vi har modtaget svar og svaret Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri om forholdet med, at permakultur skovlandbrug ikke modtager støtte på lige fod med det øvrige landbrug, skønt disse brug lagrer langt mere kulstof og understøtter biodiversiteten. På den måde straffes permakultur skovlandbrug jo direkte økonomisk for at arbejde med mange træer og stor diversitet.

Deres svar siger kort fortalt, at de syntes det er for bøvlet at kontrollere så diverse landbrug på under 2 ha. Men faktisk laver de allerede kontrolarbejde, når de tjekker om vi kan leve op til økologi reglerne… så det er et spørgsmål om vilje.

Hvordan for di det sammen igennem?

Du kan læse mere om vores politiske arbejde her: https://permakulturgaarden.dk/politisk-arbejde/