Stadig få Ledige pladser.

Permakultur landbrugene på Svanholm inviterer til workshop 14.-17. april 19

Vær med til at hjælpe Danmarks første fossilfri permakultur landbrug godt i gang – vær med til at plante træer, buske i blandt andet den selvfodrende hønsegård. Vær med til at gøde alle de træer vi har plantet. Hver med til at plante hjemmehørende sedum planter og spiselige urter på halmhusets bevoksede tag … og flere andre opgaver.


Vi søger 18 frivillige.

Huset og landbruget

Huset bliver forsænket i den sydvendte bakke, opvarmet af solen, bygget af træ fra skoven lige bag det og isoleret med halm. Som installationer bliver der svaleskab, komposttoilet eget kulstoflagrende elsystem og forhåbentlig, Danmarks første rensningsanlæg af typen ”filteranlæg i drivhus”. Huset kommer således til at indgå i kredsløb med skovhaverne og skovlandbruget som vi er i gang med at etablere rundt om det. Mange tusind træer er allerede plantet, står og vokser sig frodige og modvirker dermed klimaforandringerne.

Bytte-aftalen

Vi holder workshoppen, fordi vi gerne vil have landbruget til at skride hurtigt fremad. Dit arbejde er derfor vigtigt for os!

Til gengæld for dit arbejde får du erfaring med skovhavearbejde sammen med andre, der deler interessen for permakultur. Du får undervisning i byggeriet, husets design og løsninger, permakultur, lovgivning omkring permakultur landbrugene, teori om skovhaver og -landbrug (blandingskulturer af flerårige grønsager, buske og træer, selvfodrende hønsegård, nøddelund m. geder og næringsstofkredsløb mv).

Du får 2 rundvisninger: én i vores skovhave med 150 forskellige planter i blandingskultur og én på det nyplantede skovlandbrug på 1,5 ha.

Vi giver økologisk kost. Vi sørger for råvarer og kage og I laver mad i køkkenhold på vores udekøkken. Overnatning sker i medbragt telt på vores permakultur landbrug.

Normalt koster vores kurser 750kr/dag, men her ”betaler” du med arbejde og råstyrke.

Deltagelse

For at søge om deltagelse skal du skrive til mirailleris@gmail.com. Vi vil gerne forsøge at lave en god holdsammensætning i forhold til alder, køn og gerne at nogle af deltagerne har erfaring. Erfaringer fra forrige år viser at vi kommer til at sige nej til rigtig mange ansøgere, fordi der kommer så mange henvendelser. Vi vil derfor lige tydeliggøre at det er en betingelse for deltagelse at I kan deltage alle dage i hele programmet, og at i er arbejdsdygtige (ikke har undt i rykken er gravide eller lignende). Det giver den mest seriøse og samlede stemning på workshoppen til glæde for alle.

Workshoppen og mad er gratis, men vores erfaring er, at vi må bede om et depositum for ikke at sige nej til nogen, og efterfølgende at få afbud og køre med tomme pladser. Depositum på 1000kr indbetales på konto 8401 1047879 og gives retur efter workshoppen (hvis du er mødt op).

Om os

Vi har som permakultur diplomholdere, redaktører af Tidsskrift om Permakultur og initiativtagere først til Den selvforsynende landby og siden Permakultur landbrugene på Svanholm en mangeårig undervisningserfaring, har tidligere bygget halmhus og er uddannet økologiske landmænd. Aktuelle med Bogen om Permakultur.

Vel mødt – med ønske om en fremtid der modvirker klimaforandringerne. Esben Schultz og Mira Illeris

Læs mere på www.levbaeredygtigt.dk og www.permakulturliv.dk

Program:

Dag 1 – 14. april Søndag

Kl. 10-13 – Vi mødes på landbruget – se det overordnede design, projektets vision og vilkår og starter arbejdet

Kl. 13 – Frokost

Kl. 13.45 -16.30 – Vi planter, og plejer træer mv.

Kl.19-20.30 Undervisning – vores permakultur design og rundvisning

Dag 2 – 15. april Mandag

Kl. 7 – Morgenmad

Kl. 8.30-12.00 – Vi planter, og plejer træer mv.

Kl. 12.00 – Frokost

Kl.12.45-16.30 – Vi planter, og plejer træer herefter kage

– friaften

Dag 3 – 16. april Tirsdag

Kl. 7 – Morgenmad

Kl. 8.30-12.00 – Vi planter, gøder mv.

Kl. 12.00 – Frokost

Kl.12.45-16.30 – Vi planter, og plejer træer herefter kage

Kl.19-20.30 Undervisning – Hvad og hvordan skal vi bygge?

Dag – 17. april onsdag

Kl. 7 – Morgenmad

Kl. 8.30-12.00 – Vi planter, gøder mv.

Kl. 12.00 – Frokost

Kl. 12.45 -17.00 – Vi planter, gøder mv. og ender i skovhaven med rundvisning og kage.