Læs mange artikler fra Permakultur her … næste nummer kommer i marts.

På linket her finder du en lang række af artikler der har været trykt i Permakultur tidsskriftet; Skovhaver et kulstoflagrende dyrkningssystem, Permakultur huset med de mange funktioner, Jorden skal genskoves – kastanjer som basismad, Fra spildevand til produktionsanlæg, Energinedstigning er uundgåeligt “Den store omstilling”, Permakultur på 1 tønde land og mange flere. https://levbaeredygtigt.dk/tidsskrift-om-permakultur-2/laes-artikler-fra-permakultur/

Næste nummer kommer med artikler der endnu en gang bringer nyt til permakultur bevægelsen i Norden – kommer midt i marts og fås som medlem af Permakultur Danmark. Bestil her