De første 590 træer plantet på Permakultur-landbrugene

Så fik vi med familie og venners hjælp plantet de første 590 træer på Permakultur-landbrugene på Svanholm. Efter 4½ år ansøgningsarbejde var det helt fantastisk – som om projektet endelig blev født.

De plantede træer er et læhegn mod vest bestående af hjemmehørende træarter. Endnu 350 træer vil blive plantet dette efterår/vinter og til foråret vil de fødevareproducerende træer komme i jorden.