Aktuelle nummer af Permakultur …

forside 13indeholder vigtige aktikler om helhedsorienterede løsning på de miljø- og klima problemer det moderne samfund er ved at drukne i:

Permakulturhave højt mod nord med højdiversitet                                                                     Stephen Barstow har lavet en samling på 2000 forskellige spiselige planter og vist at det er muligt at dyrke dem, hvor ingen troede det var muligt … i sin have højt mod nord på en stenet bakketop. Hans arbejde med afprøvning af nye plantearter er således banebrydende og til nytte for permakulturister i hele Norden.

Vandtoiletter og rensningsanlæg … er noget forfærdeligt svineri             Udvikling af økologisk sanitet findes stort set ikke i Danmark, men ude i verden har man for længst indset at vandskyllende toiletter med kæmpe rensningsanlæg til følge simpelthen ikke kan være fremtidens teknologi. Systemet bruger masser af energi, og forvandler rent drikkevand til en farlig vælling af bl.a. tungmetaller, sygdomsfremkaldende stoffer & næringssalte. Hvordan er vi nået der til? Hvordan laver vi gode komposttoiletter? Karen Abrahamsson har gennem et langt arbejdsliv beskæftiget sig med emnet.

Akvakultur – når fisk, frugt & grønt dyrkes sammen                                                    Ved at efterligne naturlige økosystemer som søbredder og moser når vi laver fødevareproducerende systemer kan vi opnå meget høje udbytter. Disse systemer kaldes akvakultur. Kun få i vores del af verden har gjort sig praktiske erfaringer med denne del af permakultur. En af dem er Knud Henrik Koefoed der har skabt en frodig vandhave med mange forskellige udbytter … vi tager til Bornholm for at høste af hans erfaringer.

Spinatranke                                                                                                                               – Klatrende flerårig spinat fra Kaukasus

Växhuset – Permakultursted siden 1983                                                                                     I Sverige 200 km nord for Stockholm, findes et foregangseksempel for permakultur. Drivhuset med solvarme, jordkøling er stedets hjerte med café, kursusgård og dyrkning. Vandrehjem med jordkælder, vandrensning, skovhave, grise og høns er her også. At skabe en permakultur landsby med 5 husstande er det nyeste tiltag.

Agerskovbrug i Namibias sand                                                                                                 Tørre udyrkbare områder breder sig over hele verden som følge af forkerte landbrugsteknikker og klimaforandringer. Dyrkning af nytteplanter i disse områder kan virke umuligt, men bliver nødvendigt for stadig flere mennesker.  Her beretter han om et pionerprojekt inden for ørkenopdyrkning. En beretning om hvordan u-dyrkbart sand i et tørt klima blev forvandlet til fødevareproducerende agerskovbrug med planteskole til salg over hele Namibia. I dag arbejder permakulturister over hele Jorden med ørkenopdyrkning, som udover at sikre lokalbefolkningens basale behov også hæver grundvandsspejlet og lagrer kulstofsom regenererer naturressourcerne. Erfaringerne fra Namibia er livsbekræftende og kan bruges til opdyrkning af tørre område mange steder i verden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *