Forskere i brenchen for Svanholms skovlandbrug

Endnu en artikel i information – forskerne bakker op:  http://www.information.dk/526458

Tværsnit af landskab ved færdig permakulturprojekt på arealet - stående 2