Agro-Økologisk Netværk – invitation til d.20.februar

På fredag d.20.februar holder agro-økologisk netværk generalforsamling, hvor bl.a. Esben Schultz og Mira Illeris skal holde oplæg: Skovhaver / permakultur – en agro-økologisk strategi – se: Invitation til generalforsam agro-økoogisk Netværk 2015.

Formålet med mødet er: Agro-Økologisk Netværk har hidtil haft fokus på agro-økologi i det globale syd og har fokuseret på danske NGO’er, som arbejdede sammen med partnere i det globale syd. Med dette årsmøde lægger vi op til at udvide medlemskredsen til at omfatte alle med interesse for arbejdet med agro-økologiske metoder og gøre netværket til et nord-syd netværk for udveksling og inspiration mellem enkeltpersoner og NGO’er, som arbejder med agro-økologiske metoder i jordbrug- og fødevare-systemer både i det globale nord og i det globale syd – se mere på http://agrookologisknetvaerk.dk/